Как да организираме бизнес за поддръжка на инженерни системи

Хората се нуждаят от жилища, стопански постройки, сгради за работа и отдих. Следователно търсенето на услуги на строителни фирми остава високо. Капацитетът на строителния пазар възлиза на около 9 000 милиарда рубли, което е с 5% повече в сравнение с предходния период. Повечето сгради и съоръжения се издигат в Москва и Московска област. В други региони също има възходяща тенденция. Ситуацията е благоприятна за откриване на собствена строителна фирма. Струва си обаче да помислите за пазарната позиция във вашия район. За да сведете до минимум рисковете, изгответе предварително бизнес план, като използвате готова проба.

Анализ на пазара

През първата половина на 2021 г. в Руската федерация са въведени в експлоатация над 50 милиона квадратни метра жилищни и нежилищни сгради. През 2021 г. има спад, но това се дължи на епидемиологичната ситуация и кризата.

Експертите прогнозират, че излизането от самоизолация ще върне предишните показатели.

Имайте предвид обаче, че в областта на дейността има голяма конкуренция. За да останете на повърхността, обърнете внимание на популяризирането на вашия бизнес.

Видове строителни услуги

Повечето поръчки са концентрирани около изграждането на нови съоръжения. Затова започнете да работите в тази област. Изберете посоката на строителство. Частните организации се занимават с:

 • гражданско строителство;
 • промишлено строителство;
 • пътно строителство.

Изборът зависи от ситуацията на строителния пазар в определен регион. Напоследък се наблюдава тенденция към намаляване на търсенето на апартаменти. Хората активно купуват къщи, предпочитат да живеят извън града.

Малките организации често се доверяват на строителството. Много частни компании започват да работят в тази област. Не забравяйте да посочите посоката на развитие на организацията в бизнес плана.

Поетапни инструкции за откриване на строителна фирма

Инженерните системи са един от най-важните елементи на инфраструктурата на сгради от жилищно, промишлено или административно значение и не само комфортът, но и безопасността често зависят от качеството на електропреносните мрежи, водоснабдяването и отоплението . Поради тази причина такъв тип бизнес като поддръжка на инженерни системи е обещаващ и търсен по всяко време.

Инженерни системи: свойства и съдържание

Комуналните услуги включват цял ​​набор от системи, необходими за осигуряване на сгради от всякакво предназначение с определени предимства: електричество, вода, отопление. Същата група включва диспечерски и контролни системи, пречистване на вода, хладилно и търговско оборудване.

Списъкът с услугите, предоставяни от предприятия, обслужващи инженерни системи, включва следното:

 • монтаж, демонтаж и други работи с електрически мрежи;
 • поддръжка на разпределителни устройства и подстанции;
 • ремонт и поддръжка на котли, устройства , отоплителни мрежи и отоплителни радиатори;
 • полагане и ремонт на водопроводни мрежи, водопроводи и водоприемни конструкции;
 • монтаж и почистване на климатици, вентилационни системи, абсорбатори в домакинството и промишлени помещения;
 • подготовка на комунални услуги преди началото на сезона;
 • монтаж на устройства за външно осветление.

Сред услугите на компанията могат да бъдат както планови превантивни проверки на водоснабдяване, вентилация, климатизация и други системи, така и планирани превантивни или аварийни ремонти.

Има отделни компании, които поддържат правилното техническо състояние на всички тези системи и извършват определени ремонтни, демонтажни и монтажни работи. Обхватът на услугите, които те предоставят, е много широк, така че винаги има търсене на услугите на предприятия от този вид.

След като сте решили да започнете дейности в тази област, трябва да проучите избраната бизнес ниша, като идентифицирате най-търсените услуги и нивото на конкуренция, както и ценовите характеристики във вашия град и район. След това трябва да определите спецификата на бъдещата компания и да решите какви услуги тя ще предлага на клиентите. Поради широкия спектър от услуги, предоставяни от такива компании, в началото на дейността ще трябва да изберете най-търсените области, които не изискват значителни инвестиции.

Например, можете да започнете с инсталирането и поддръжката на отоплителни системи и допълнително да увеличите обема на предоставяните услуги. В допълнение към основната дейност на компанията, можете да продавате оборудване и компоненти за отопление и други видове инженерни системи. След като компанията придобие определен опит в своята ниша, е възможно да разшири обхвата на своите предложения, включително проектирането и инсталирането на определени инженерни мрежи в обхвата на предлаганите услуги.

Има няколко специфични характеристики на тази област на бизнеса. Положителното е, че трябва да се отбележи ниското ниво на разходите: например при малък обем бизнес, включително наемане на помещения и закупуване на оборудване и консумативи, първоначалната инвестиция няма да надвишава 500 хиляди рубли.

Инженерингът включва цял набор от дейности. Днес тази индустрия заслужава специално внимание поради търсенето сред потенциалните клиенти - като правило организации и индустриални предприятия.

Инженерингът като бизнес: Първи стъпки

Поради своето разнообразие и дълбочина на дейност, инженерингът като бизнес сектор не е познат на всички в детайли. Той обаче е доста търсен сред специалистите и затова заслужава внимание от страна на предприемачите, които търсят нови възможности за бизнес.

Инженерингът е комплекс, който съдържа както интелектуален аспект, включващ както създаването на нови концепции за определена дейност, така и развитието, усъвършенстването и модернизацията на съществуващите индустрии.

Инженерингът включва цял набор от дейности.

Най-често това понятие означава следните разновидности:

 • дизайн;
 • електрическа инсталация;
 • икономия на енергия;
 • енергиен одит;
 • електрическа лаборатория друго.

Енергийният одит може да се счита за един от съвременните и потенциално печеливши видове бизнес в тази посока. Състои се в контролиране на топлинните загуби, понесени от предприятието, и разработване на методи за тяхното намаляване.

По този начин компанията за енергиен одит изпълнява следните функции:

 • определя нивото на енергийна ефективност на фирмите клиенти;
 • разработва методи за намаляване на разходите за горива и енергийни ресурси, използвайки специални енергоспестяващи технологии;
 • се занимава с формирането и подобряването на работата на системите за отчитане на горивата и енергийните ресурси.

Инженерингът включва цял набор от дейности. Днес тази индустрия заслужава специално внимание поради търсенето сред потенциалните клиенти - като правило организации и индустриални предприятия.

Инженерингът като бизнес: Първи стъпки

Поради своето разнообразие и дълбочина на дейност, инженерингът като бизнес сектор не е познат на всички в детайли. Той обаче е доста търсен сред специалистите и затова заслужава внимание от страна на предприемачите, които търсят нови възможности за бизнес.

Инженерингът е комплекс, който съдържа както интелектуален аспект, включващ както създаването на нови концепции за определена дейност, така и развитието, усъвършенстването и модернизирането на съществуващите индустрии.

На видеото: Инженеринг процес, инженеринг бизнес, полезни съвети

Инженерингът включва цял набор от дейности.

Най-често това понятие означава следните разновидности:

Енергийният одит може да се счита за един от съвременните и потенциално печеливши видове бизнес в тази посока. Състои се в контролиране на топлинните загуби, понесени от предприятието, и разработване на методи за тяхното намаляване.

По този начин компанията за енергиен одит изпълнява следните функции:

 • определя нивото на енергийна ефективност на фирмите клиенти;
 • разработва методи за намаляване на разходите за горива и енергийни ресурси, използвайки специални енергоспестяващи технологии;
 • се занимава с формирането и подобряването на работата на системите за отчитане на горивата и енергийните ресурси.

Инженерните системи са един от най-важните елементи на инфраструктурата на сгради от жилищно, промишлено или административно значение и не само комфортът, но и безопасността често зависят от качеството на електропреносните мрежи, водоснабдяването и отоплението . Поради тази причина такъв тип бизнес като поддръжка на инженерни системи е обещаващ и търсен по всяко време.

Инженерни системи: свойства и съдържание

Комуналните услуги включват цял ​​набор от системи, необходими за осигуряване на сгради от всякакво предназначение с определени предимства: електричество, вода, отопление. Същата група включва диспечерски и контролни системи, пречистване на вода, хладилно и търговско оборудване.

На видеото: Основни инженерни комуникации, на чиято инсталация можете да печелите пари

Списъкът с услугите, предоставяни от предприятия, обслужващи инженерни системи, включва следното:

 • монтаж, демонтаж и други работи с електрически мрежи;
 • поддръжка на разпределителни устройства и подстанции;
 • ремонт и поддръжка на котли, устройства , отоплителни мрежи и отоплителни радиатори;
 • полагане и ремонт на водопроводни мрежи, водопроводи и водоприемни конструкции;
 • монтаж и почистване на климатици, вентилационни системи, абсорбатори в домакинството и промишлени помещения;
 • подготовка на комунални услуги преди началото на сезона;
 • монтаж на устройства за външно осветление.

Сред услугите на компанията могат да бъдат както планови превантивни проверки на водоснабдяване, вентилация, климатизация и други системи, така и планирани превантивни или аварийни ремонти.

Във видеото: Процес на анализ на инженерните комуникации

Има отделни компании, които поддържат правилното техническо състояние на всички тези системи и извършват определени ремонтни, демонтажни и монтажни работи. Обхватът на услугите, които те предоставят, е много широк, така че винаги има търсене на услугите на предприятия от този вид.

След като сте решили да започнете дейности в тази област, трябва да проучите избраната бизнес ниша, като идентифицирате най-търсените услуги и нивото на конкуренция, както и ценовите характеристики във вашия град и район. След това трябва да определите спецификата на бъдещата компания и да решите какви услуги тя ще предлага на клиентите. Поради широкия спектър от услуги, предоставяни от такива компании, в началото на дейността ще трябва да изберете най-търсените области, които не изискват значителни инвестиции.

Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".