Всичко, което трябва да знаете, когато откривате компания за управление на жилищни и комунални услуги

Доскоро само държавни предприятия се занимаваха с обслужване на жилищни сгради. Ниското ниво на конкуренция и високата доходност обаче направиха жилищната и комуналната ниша обещаващи за инвестиции. Примерът на бизнес плана за жилищно-комунални услуги включва организационен, инвестиционен проблем, предимствата и недостатъците на такъв бизнес и важни нюанси на управляващото дружество. Такова предприятие се счита за доста непредсказуемо, но умишленият подход към бизнеса, проявеното търпение ще помогне да се създаде просперираща, печеливша компания.

Бизнес функции и предимства

Откриването на собствен бизнес като компания за управление на жилищни и комунални услуги е обещаваща идея, която изисква големи първоначални инвестиции, чието изплащане ще отнеме време.

Особеността на бизнеса се крие в ниското ниво на конкуренция и доста лесно търсене на бъдещи клиенти. Хората, които са свикнали с обществени услуги, доста лесно преминават към частни предприемачи, предлагащи подобни тарифи, но с по-добър набор от допълнителни услуги. Частните фирми вече са спечелили репутацията на надеждни доставчици на ресурси и услуги, които се представят, както и на държавни фирми.

През втората година на работа бизнесът изцяло плаща за вложените средства и започва да носи на собственика чиста печалба.

Рентабилност на бизнеса

Първоначалната инвестиция ще бъде необходима за наемането на помещения за компанията и закупуването на основно оборудване за обслужване на апартаментите. Управляващото дружество трябва да разполага с целия комплект оборудване, за да го прехвърли изгодно за временно ползване на групи работници. Наемането на оборудване не е изгодна инвестиция на пари, защото често е много скъпо. Закупуването на собствени инвентари е най-изчисленият вариант за развитие на компанията.

След бизнес плана, стартирането на бизнес, обслужващо до 10 жилищни сгради, ще трябва да инвестира от 1,5 до 3 милиона рубли. Като се има предвид, че къщите ще имат около сто жилищни апартамента.

Управляващото дружество, като бизнес, разчита на навременното плащане от наемателите на цялата сума, получена за ползване на услугите. В случаите на редовно неплащане на комунални услуги от наематели, вашият бизнес е този, който ще пострада, тъй като отговорността за плащането на услуги е на него. Договорите за доставка на ресурси се сключват от управляващото дружество, което се задължава да заплати посочените суми за предоставените ресурси. Ако дадено дружество е силно задлъжнело, може да започне съдебно производство, което може да доведе до фалит.

План стъпка по стъпка за откриване на управляваща компания

За да приложите бизнес план, трябва да преминете през няколко важни етапа:

 • Регистрация на юридическо лице.
 • Регистрация на лицензи, атестации.
 • Наем на помещения.
 • Покупка на оборудване, подбор на персонал.
 • Подписване на договори с жилищни сгради.

Всеки ден все повече руснаци откриват предимствата на управлението на собствен бизнес. Но какво, ако броят на кандидатите непрекъснато расте и има по-малко свободни ниши? В този случай бизнесът с жилищни и комунални услуги е най-добрият вариант. Създаването на управляваща компания от нулата не изисква много време и усилия, а ниското ниво на конкуренция в този сегмент ще осигури високи и стабилни печалби.

Какво е MC?

Великобритания - е организация от търговски характер, която въз основа на споразумение с наемателите на жилищни сгради поема отговорности по отношение на техническата и санитарната си поддръжка. Компанията действа като посредник между потребителите и доставчиците на услуги.

За своите услуги, съгласно споразумението, СМ начислява определена такса, която се състои от две части:

Прието е да се разграничават няколко типа компании:

 • Мениджъри. Тези организации не участват пряко в предоставянето на ремонтни услуги, поддръжка и т.н., а действат само като посредници.
 • Оперативен. Такива компании работят въз основа на общо споразумение за управление на собствеността, но без да предоставят комунални услуги на потребителите.
 • Хибрид. Този тип компания се занимава независимо с предоставянето на различни видове услуги, необходими за експлоатацията на жилищни сгради.

Кой може да отвори управляваща компания

Според руското законодателство бизнес субект, регистриран като:

Освен това, следващото лице трябва да бъде на ръководна позиция във фирмата:

 • Притежава квалификационен сертификат за право на управление на MKD
 • Няма непогасени присъди за икономически престъпления
 • Не е включен в регистъра на дисквалифицираните лица

Компании, в които ръководни длъжности се заемат от лица, осъдени за икономически престъпления, или които имат временна забрана за такива дейности, нямат право да работят.

Допълнително изискване за кандидата е руско гражданство. Това се дължи на факта, че чуждестранните компании нямат право да управляват многостайни сгради.

Документация за отваряне

Споменаването на първите жилищни асоциации беше отбелязано през 1921 г., тогава се появиха първите активисти, които разбраха привлекателността на този случай и започнаха да вземат общински сгради под крилото си. Типичните мениджърски компании започват своето съществуване сравнително наскоро - 2021 г. е началото на управлението на многоетажни сгради от новата ера и всяка година те набират все по-голяма популярност сред стартиращите предприемачи.

Високата рентабилност и слабата конкуренция в тази област са основните причини бизнесмените да искат да заемат тази ниша. Но толкова ли е лесно да отворите собствена управляваща компания и защо, предвид такава финансова привлекателност, все още има свободни места на този пазар?

И така, как да създадем управляваща компания от нулата? Отговорът е в тази статия!

Разрешено е да се извършват управленски дейности само след получаване на лиценз, чието издаване се регулира от държавни органи.

Кой може да получи разрешение?

Юридическото лице може да разчита на получаване на лиценз за извършване на работа като управляващо дружество. или физически лице:

 • регистриран на територията на Руската федерация;
 • притежаващ свидетелство за квалификация;
 • без криминално досие;
 • не в регистъра дисквалифицирани лица.

За жителите това е организация, която управлява всички апартаменти в къщата, като предоставя определен списък от услуги, установени от държавата или разширени по споразумение с жителите.

За да започнете бизнес в управлението, трябва да предприемете няколко стъпки:

1. Намиране на подходящо място за офис.

Материал по темата: „Бизнес идея за жилищно-комунални услуги“ с пълно обяснение и обосновка.

Длъжници на жилищно-комунални услуги - как да изградим бизнес на това

В почти всяка жилищна сграда в Русия има хора, които дължат определена сума за комунални услуги. Те може да не плащат по различни причини, но дългът на много от тези хора нараства всеки месец. И много често представителите на жилищно-комуналните услуги не знаят как да се справят с този вид нещастия. e блокирайте щранга през целия вход.

Понякога максимумът, който могат да направят, е да публикуват списък с длъжници някъде близо до асансьора, за да „засрамят“ злонамерените неизпълнители. Често ли помага? Не точно.

Попаднахме онлайн на оферта, която може да заинтересува нашите читатели, които искат да се опитат да спечелят пари от длъжници.

Ясно е, че авторът на това съобщение се интересува от темата, защото очевидно той предлага просто специално оборудване, което може да блокира канализационната система.

Но това не е толкова просто. В същия форум има подобни възражения:

Откъде мога да взема пари, за да започна собствен бизнес? Това е проблемът, пред който са изправени 95% от начинаещите предприемачи! В статията „Откъде да вземем пари за бизнес“ разкрихме най-подходящите начини за получаване на начален капитал за предприемач. Препоръчваме също така внимателно да проучите резултатите от нашия експеримент в печалбата от борсата: „вижте резултатите от експеримента“

Може би някой ще разполага с тази информация, както се казва, в „темата“. Не винаги е еднакво да се използва всичко „на челото“.

Собствен бизнес в жилищно-комуналните услуги: Как да печелите пари от комунални услуги

Жилищно-комуналните услуги са оптималната сфера на дейност, на която няма да е трудно да изградите вашата общинска компания от нулата. Бизнес планът на управляващото дружество за жилищно-комунални услуги е изготвен, като се вземат предвид нуждите на жителите. Важно е да се вземат предвид всички малки неща и тогава организацията не само ще се изплати, но и ще донесе значителни доходи. Пример за бизнес план ще бъде представен по-долу.

Поетапни инструкции как да създадете управляваща компания в жилищния сектор

Как да създадете управляваща компания от нулата: необходима документация

Можете да отворите управляваща компания от нулата, но има и друга опция, като отворите нова въз основа на друга. Първият вариант предполага наличието на следните документи:

 • заявление за управляващото дружество и неговата регистрация (формуляр № 11001 от 2021 г.);
 • устав на управляващото дружество;
 • протокол от заседанието относно учредителното дружество;
 • съгласие на основателя;
 • резолюция за назначаването на директора на организацията;
 • договор за наем на помещения или гаранционно писмо от неговия собственик;
 • разписка за плащане на държавната такса.

Ако компанията е създадена въз основа на предишно действащо предприятие или придобиване на франчайз, тогава документацията е малко по-различна:

 • актуализиран устав на организацията;
 • заявление за регистрация на промени (Федерален закон № 13001 от 2021 г.);
 • протоколи от срещата, на която беше прието решение за промяна.

След това се правят промени в документацията на управляващото дружество. Програмите за развитие на предприятията се потвърждават.

След това управителният съвет трябва да избере банка, с която компанията ще си сътрудничи в бъдеще. Всички текущи и спестовни сметки са регистрирани там. Трябва да се изясни как да се открие специална сметка. Първо се депозира половината от капитала, след това сметката трябва да бъде попълнена изцяло преди изтичането на двадесет месеца. Но можете да поставите цялата определена сума в банката (по-малко от 50% не е разрешено). След това се прави окончателният подбор на клиенти и подходящи обекти.

Какви са условията и изискванията за получаване на лиценз?

Принудителното лицензиране на управляваща компания, занимаваща се с жилищно-комунални дейности, е законово установено. Само граждани на Руската федерация или официално регистрирани институции могат да извършват управленска и финансова дейност. Законът също така изисква ръководството да има квалификация.

Може би ще се интересувате
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".