Типичен бизнес план за ферма за безвъзмездна помощ

Обратна връзка за бизнес план за отглеждане на зеленчуци в оранжерия

Бизнес планът се оказа добре обмислен документ, с описание на всички бизнес процеси и подробни изчисления за проекта. В резултат получихме финансиране за 180 милиона рубли.

главен счетоводител на Andreevskoe hozyajstvo LLC

Обратна връзка за бизнес план за отглеждане на зърнени култури

Благодарение на сътрудничеството и висококачествения бизнес план успяхме да получим заем от Руската земеделска банка за закупуване на селскостопанска техника за 5 години и краткосрочен заем за попълване на оборотни средства (за сеитба), общата сума е 450 милиона рубли. "

Обратна връзка за бизнес план за отглеждане на пилета

Качествена професионална работа. Полученият бизнес план позволи да се отвори кредитна линия за 300 милиона рубли, която вече е частично използвана. Проектът беше тестван в банката за първи път.

Съдържание на бизнес плана за култури:

Защо се нуждаете от бизнес план за култури?

Моля, изберете подходящата опция

Разширено с финансови изчисления с финансов модел на Excel

Разширено с корекции

Стандартен бизнес план

Какво трябва да вземе предвид бизнес планът за селските райони? Основният проблем, с който ще се сблъска фермерът, е съхраняването и предлагането на пазара на продукцията. Липсата на приемливи условия за съхранение на стоките ги принуждава да ги продават на дилъри на много ниски цени. Наличието на добри канали за дистрибуция позволява на компанията да генерира високи печалби.

Ползи от селския бизнес

В сравнение с градските райони, има значителни предимства в селските райони. Първо, това е собствена земя и големи площи от помощни помещения. На второ място, в селските райони работната сила е по-евтина, отколкото в града, таксата за заплати (заплата) на предприятието ще бъде по-малка от тази на подобен проект в каменна джунгла.

Наличието на собствена земя дава големи предимства, а именно:

 • няма нужда да наемате земя;
 • можете да построите всякакви бизнес помещения;
 • комуналните услуги ще бъдат по-евтини;
 • цената на продукт или услуга рязко спада.

Липсата на необходимата земя или помещения за земеделие лесно се компенсира от тяхното закупуване: недвижимите имоти в селските райони са евтини. Що се отнася до комуналните услуги, няма централизирано водоснабдяване, но този въпрос се решава чрез изкопаване на собствения ви кладенец или пробиване на кладенец. Разходите за вода ще бъдат равни на разходите за електроенергия, която се консумира от воден двигател, който доставя вода на повърхността.

Отглеждането на храна може да изисква изграждането на ферма, която ще изисква десетки хектари земя. Има смисъл да разгледаме отблизо селскостопанските проекти, които носят високи печалби дори на няколко акра земя. Няма да има големи трудности със земята и наетата сила в провинцията. Заплатите, за които дори студентите ще откажат да работят в града, се възприемат положително в провинцията.

Проекти за изготвяне на бизнес план

Какви примерни проекти можете да разгледате? За отглеждане на зеленчуци или ядки може да са необходими големи площи земя в село. В първия случай бизнес планът трябва да вземе предвид:

 • очаквания обем на реколтата;
 • показатели за добива на земя в тази област;
 • прогнозната площ на земята това ще е необходимо за отглеждане на планираното количество зеленчуци;
 • какво оборудване ще е необходимо и в какво количество;
 • колко нает персонал трябва да бъде включен в работата и за как дълго.

Необходимо е да се осигурят оранжерии и съхранение на зеленчуци. Този подход ще изисква определени разходи в началото - от 600 хиляди до 1,5 милиона рубли или повече. Възможно е да се оптимизират разходите, ако планът на селскостопанските проекти предвижда закупуване от местните жители на реколтата, която са събрали на тяхната земя с по-нататъшна продажба на големи търговски вериги и хранителни бази. В този случай се нуждаете само от транспорт и добра организация на доставките.

Отглеждането на ядки ще изисква площ от 1-3 хектара или повече и първата печалба може да се отчете на 5-6 години след засаждането на разсад. Предимството на този проект е, че той няма силна конкуренция на пазара. Можете също да започнете, като закупите събраните реколта от местните жители.

Селското стопанство се счита за най-важния клон на икономическия комплекс на Русия. Той не само произвежда храни и суровини за други индустрии, но също така предоставя широки възможности за развитие на частния бизнес. Бизнес планът за отглеждане на култури описва основните стъпки и процедури за създаване на предприятие за отглеждане на култури. Прилагането му ще даде възможност за решаване на няколко важни социални проблема едновременно: да помогне за задоволяване на търсенето на растителни продукти, да създаде нови работни места в селските райони и да помогне за попълването на бюджета чрез платени данъци.

Анализ на пазара

Основата на държавната политика в земеделското производство е Федерален закон № 264-FZ, приет през декември 2021 г. Този документ въвежда Държавната програма „Развитие на земеделието и регулиране на селскостопанските продукти, суровините и хранителните пазари за 2021-2021 г.“. По-специално, той предвижда набор от мерки за увеличаване на производството и преработката на култури, увеличаване на рентабилността на земеделските предприятия (до 15%) и увеличаване на средната месечна заплата на земеделските работници до 25 490 рубли.

За предприемачите моментът за увеличаване на дейността на JSC Rosselkhozbank за подпомагане на селски стопанства, потребителски кооперации и индивидуални предприемачи, занимаващи се с производство на селскостопански продукти на лични спомагателни парцели, е от голямо значение.

По време на периода на изпълнение, тази програма даде възможност за значително увеличаване на финансирането на индустрията чрез предоставяне на достъпни заеми за капиталови разходи и закупуване на семена. До 2021 г. е поставена задачата да се предоставят заеми на селскостопанските предприятия в такъв обем, който да позволи извършването на мащабна модернизация на приоритетни селскостопански подсектори и извеждането на предприятията на принципно ново техническо и технологично ниво.

През последните няколко години структурата на засетите площи в редица култури се е променила значително в страната. Пример за това е значително увеличение на посевите от елда, соя, слънчоглед и рапица. Делът на ечемик и пшеница е съответно 140-260 хил. Хектара и 260-480 хил. Хектара. Това колебание се дължи на промени в пазарните условия и външни фактори, по-специално - санкции.

В съответствие с тези колебания се променя и структурата на реколтата, която според анализаторите няма да претърпи значителни промени през следващите години. В страната около половината от реколтата ще бъде пшеница, една четвърт - ечемик, а друга четвърт - всички други зърнени култури.

Въз основа на такива тенденции рентабилността на местните земеделски производители изпитва значителни колебания както от година на година, така и от сезон на сезон. Такива колебания се изглаждат чрез прилагане на различни стратегии за поведението на производителите на пазара. Един от най-често срещаните е продажбата на произведени продукти веднага след прибиране на реколтата в условията на липса на собствени площи за запазване на продуктите. Въпреки факта, че в такива случаи производствените разходи ще бъдат минимални, това ще позволи на предприятията да издържат и да не понасят загуби.

Описание на проекта

Бизнес план за отглеждане на зърнени култури с изчисления цели да оправдае създаването на печеливша зърнена компания, чиято основна дейност ще бъде растениевъдството. Той е изготвен въз основа на условието, че основателят вече е наел земеделска земя с обща площ от 800 хектара и е започнал да работи по въвеждането им в земеделска циркулация и рекултивация на още 400 хектара земя. Това ще изисква инвестиции в размер на 1,2 милиона рубли, насочени към закупуване на семена, селскостопанска техника, горива и смазочни материали.

 • Описание на проекта
 • Описание на предприятието
 • Коя данъчна система да изберете за фермата
 • Описание на продуктите и услугите
 • Маркетингов план
 • Колко можете да спечелите от този бизнес
 • Технология за отглеждане на фуражи и животновъдство
 • График
 • Колко пари са необходими за стартиране на този бизнес
 • Поетапен план за откриване на бизнес
 • Кое оборудване да избера
 • Кой OKVED да посочи при регистрация на бизнес
 • Какви документи са необходими за отваряне
 • Трябва ли ми разрешение за отваряне

Предлагаме на вашето внимание типичен бизнес план (предпроектно проучване) за организиране на ферма за отглеждане на говеда. Този бизнес план може да служи като пример за получаване на заем от банка, държавна подкрепа или привличане на частни инвестиции. На примера на фермата на региона Уляновск.

Описание на проекта

Целта на този проект е да отвори ферма в селото. Рязаново. Основните ни области на дейност:

 • отглеждане на млади говеда с последваща продажба на месо на населението;
 • производство и продажба на мляко;
 • производство и продажба на слама и сено.

За изпълнението на проекта се предвижда да се получи субсидия в размер на 1,5 милиона рубли в рамките на програмата за държавна подкрепа за начинаещи фермери, изпълнявана от Министерството на земеделието на Уляновск регион. Предвижда се също да се използват собствени средства в размер на 509 хиляди рубли за изпълнението на проекта. Общо общата стойност на проекта е 2 009 000 рубли.

Икономически показатели за изпълнение на проекта:

 • Нетна печалба годишно = 1850 806 рубли;
 • Рентабилност на фермата = 83%;
 • Възвръщаемост на проекта = 13 месеца .

Социални показатели за изпълнение на проекта:

 • Регистрация на нов бизнес субект на територията на квартал Мелекески;
 • Създаване на нови работни места;
 • Допълнителни данъчни плащания към бюджета на район Мелекески ...

Описание на компанията

Организационната и правна форма на нашата организация ще бъде селско стопанство (PFH). Ръководител на фермата ще бъде Иванов I.

Популярността на естествените продукти, които не използват химикали при отглеждането си, нараства всяка година. В тази връзка, готов бизнес план за ферма, специализиран в говедовъдството, ще има приоритет в тази ситуация.

Подробен бизнес план с ферми с изчисления може да послужи на нов предприемач не само като кратко информационно ръководство. С негова помощ можете да получите заем или да привлечете инвестиционни фондове за развитие на бизнеса, в случай на недостиг на лични средства на собственика на бизнеса.

Описание на проекта, който се изпълнява

Целта на типичния бизнес план за дадена ферма е да откриете собствено предприятие за отглеждане на голям рог.

Дейността ще бъде както следва:

 • Отглеждане на добитък с цел получаване на маса и по-нататъшна продажба на местното население.
 • Продавайте мляко.
 • Берете сено и слама през лятото, с по-нататъшна продажба.

За да превърнете този проект в реалност, трябва да инвестирате около 2 милиона рубли в неговото развитие. Тъй като тази сума е голяма за собственик на бизнес, планираме да привлечем част от парите като инвестиция от държавата за подкрепа на малкия бизнес. Сумата на привлечената сума ще бъде 1 милион 500 хиляди рубли. Останалата част от сумата ще бъде по силите на начинаещ предприемач и той ще инвестира 509 хиляди рубли от собствените си средства.

Ако разгледаме извадка от самостоятелно написан бизнес план за животновъдство от икономическа гледна точка, тогава инвестираните средства могат да бъдат напълно възстановени за една година и един месец, а размерът на годишната нетна печалба ще варира от 1 милион 850 хиляди 806 рубли ...

Ако разгледаме подробния бизнес план на фермата от социална гледна точка:

 • На територията на избрания регион ще бъде открит нов вид дейност за осъществяване на бизнес.
 • Новата организация помага за намаляване на безработицата, като създава допълнителни работни места за населението.
 • Административният бюджет на града ще получи нови средства под формата на данъчни облекчения.

Разходи

Може би ще се интересувате
Ползите от мрежовия бизнес и как работи? Как да го стартирате, изградите и популяризирате правилно? - Включително в Интернет. Маркетинг, бизнес план.
MLM СТАРТИРАНЕ
 • Време за четене 25 минути
Разработване на бизнес планове и финансови модели
Как да напиша бизнес план
 • Време за четене 14 минути
Бизнес план за катерене на фитнес
Бизнес план за катерене на фитнес
 • Време за четене 16 минути
Бизнес план за склад
Примерен бизнес план за склад
 • Време за четене 12 минути
Зимна оранжерия като бизнес: как да започнете бизнес от нулата
Бизнес план и консултантски услуги
 • Време за четене 10 минути
Бизнес план за фитнес зала: пример с изчисления
Как да започнете фитнес от нулата
 • Време за четене 18 минути
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".