Примерен бизнес план за склад

Прегледи за бизнес плана на склада ()

Основното за бизнес плана на склада за годината

Откриване на склад: по-малко е повече

Бързото развитие на сектора на търговията и производството породи необходимостта от голям брой складови помещения, предназначени за съхранение на различни категории стоки. Складовете на едро са абсолютно задължителни за компаниите, които отварят своите клонове в различни региони или си сътрудничат с техните регионални дилъри. Огромните складови комплекси в наши дни са многофункционални структури, предназначени за висококачествено и удобно съхранение и движение на стоки. И са наложени сериозни изисквания за изграждането на такива конструкции.

Да поемеш подобно нещо без опит и знания означава да изложиш спестяванията си на значителен риск. Изграждането на обикновена бетонна кутия няма нищо общо с изграждането на модерни складови комплекси. Всичко е много по-сложно и скъпо. За да не хвърляте много пари в канализацията, а за да бъдете напълно доволни от резултата от вашите действия, трябва да извършите всички тези действия съзнателно и съзнателно, пропити с всички изисквания, които се отнасят до изграждането на такива обекти.

Основната цел на склада е безопасното съхранение на различни стоки, включително бързо развалящи се, за определен период от време. Съществуващите складове, построени през съветската епоха, не отговарят на съвременните изисквания и вече не са в състояние да се справят със съществуващите потоци от стоки. Следователно в много региони необходимостта от изграждането на нови складови комплекси остава на много високо ниво. Тази тенденция беше уловена от някои от водещите разработчици, които са започнали мащабни проекти. Но въпреки известната активност в този пазарен сегмент, търсенето на модерни складови площи все още надхвърля наличното предлагане.

Въпреки факта, че все повече и повече големи играчи, както местни, така и чуждестранни, навлизат на този пазар, входът е отворен за бизнесмени с по-малко солиден капитал. Ако например за изграждането на голям складов терминал с площ около 200 хиляди квадратни метра. м. е необходимо да се инвестират 150 милиона долара, след това изграждането на стандартен складов комплекс, чиято площ не надвишава 10 хиляди квадратни метра. м., ще струва $ 7-8 милиона. По същия начин срокът на възвръщаемост за изграждане на склад може да варира от 2-3 до 5-7 години.

Един от основните проблеми, с които бизнесмените могат да се сблъскат, е цената на парцелите. В големите градове този въпрос е най-остър. Освен това по принцип е много трудно да се намери парцел, който вече е готов за застрояване. Опитните играчи съветват започването на такъв бизнес с изграждането на средни складове, което ще намали вероятните рискове. Факторите за успех в този бизнес включват ниска концентрация на играчи на този пазар в определен регион и съответно голямо търсене на нови складови комплекси от дистрибуторите. Но, несъмнено, основният фактор, който може да повлияе на резултата от вашия проект, е професионален пример за бизнес план за изграждане и отваряне на склад с готови изчисления, въз основа на които ще можете да предвидите всички възможни рискове.

Готов бизнес план за склад от нулата с примери за изчисления за отваряне

Предлагаме на вашето внимание бизнес план за изграждане на склад, тъй като този бизнес е доста перспективен, складовите помещения са необходими за различни цели. Много предприемачи, организации и лица се нуждаят от краткосрочно, постоянно или периодично съхранение както на хранителни, така и на нехранителни продукти. Складов комплекс, оборудван с климатична система, вентилация, където чистотата и необходимият температурен режим се поддържат по всяко време на годината, ще може да привлече много клиенти.

Тъй като изграждането на складове изисква голям начален капитал, е необходимо да привлечете инвеститори към този бизнес. За да направите това, е необходимо да се разработи бизнес план за склад, който отговаря на всички съвременни стандарти и изисквания.

Обосновка

Тъй като складовите помещения са търсени сред бизнесмените, изграждането на складове ще има свои собствени перспективи и ще носи реални приходи. Като средство за печелене на постоянен доход, този вид бизнес е идеален. Следователно няма да е трудно да привлечем инвеститори за строителство, защото в този бизнес търсенето е 2 пъти по-голямо.

Местоположението на склада е важно и трябва да бъде добре обмислено. Необходимо е да се построят помещения в района, където се намират такива структури, извън града, близо до производителя или по-близо до търговски предприятия. Можете също така да изберете позиция приблизително на половината път между производителя и търговеца. Това ще намали разходите за транспорт на готовата продукция от производственото предприятие до склада и от склада до търговското предприятие, което продава продуктите.

Собственик на склад може да го използва за лични бизнес цели. Ако той се занимава с търговска дейност, складът може да се използва в бъдеще за съхранение на неговите продукти. Складовете също могат да се отдават под наем или да се продават изгодно.

Складовете са два вида: производствени и складове за съхранение на потребителски стоки. Производствените складове са разположени на места, където е съсредоточено производството на стоки. Те са няколко вида:

 • помещения за съхранение на суровини и материали;
 • помещения за промишлени и технически продукти;
 • помещения за стоки и продукти на производителите.

Складовете, предназначени за потребителски стоки, се намират в близост до търговски центрове, магазини и всъщност са складове на едро. Този бизнес план предвижда изграждането на склад на едро.

Анализ на пазара

Бизнес планът за изграждане на складове е полезен за определяне на ефективността на целия проект и привличане на инвеститори. Тъй като този бизнес е печеливша инвестиция на собствени средства, той ще помогне да се коригират действията на всеки човек, решил да се занимава с този бизнес.

Преди да започнете строителни работи, трябва да определите осъществимостта на тази бизнес идея, да се запознаете с такъв раздел от плана като валидност. Следвайки това, анализирайте пазара. За да направите това, трябва да направите следното:

 • Въведете характеристиките на стоките, за които ще бъде изграден складът.
 • Анализирайте търсенето на складове за даден вид стоки сред търговските предприятия.
 • Изберете типа място за съхранение, какво ще бъде: сезонно или резервно, производство или продажба на дребно, за едно или няколко предприятия (общо ползване).
 • Избройте потенциалните партньори наематели.
 • Идентифицирайте потенциалните купувачи.

Когато се изграждат складове с цел продажба, всички горепосочени точки могат да бъдат подсилени в маркетингов анализ на пазара на недвижими имоти. Този раздел съдържа средната наемна цена за складове със съответните размери и характеристики. Няма нужда да анализирате помещения с по-малка площ, които не са конкуренти на склада в процес на изграждане. Икономическата прогноза за развитието на пазара на недвижими имоти за няколко години напред също ще има положителен ефект върху развитието на бизнеса.

Резюме на бизнес план за отваряне на бизнес план за склад от нулата

Този проект е план за създаване на частно предприятие за организиране на бизнес план за склад за 24 месеца. На първо място ще изброим ключовите моменти от процеса на създаване на бизнес план за пускане на склад.

На първо място, идеята на проекта и целите на проекта, като:

 • Създаване на предприятие с висок.
 • по законен начин, като се посочва юридическият адрес, паспортни данни на ръководителя и основателя на проекта, данни за служителите.
 • Удовлетворяване на потребителското търсене за запълване на нишата за организиране на място за съхранение на продукти и стоки за по-нататъшна продажба на цени на едро или транспорт. Основният потребител на услуги са купувачите на дребно и дребните търговци на едро, както и предприятия, нуждаещи се от складови услуги.
 • Предоставяне на възможност за организиране на склад и покриване на потребителското търсене на висококачествени складови услуги.
 • Търсене и сключване на споразумения с инвеститори.
 • Цена на проекта: 11 985 017 рубли.
 • Финансиране на проекта: Извършва се чрез получаване на търговски заем в размер на 11 985 017 рубли.
 • За да изпълни проекта, предприятието трябва да вземе заем в размер на рубли за 24 сетълмента с 16% отстъпка.
 • Период на изплащане: 2 години.
 • Доходът на инвеститора ще бъде 1,833 108,4 рубли.
 • Изплащането на лихви по заеми започва от първия месец на проекта.
 • Изплащането на заети средства започва от първия месец на проекта. Това обстоятелство е въведено в този бизнес план, за да се опрости разбирането на структурата на изчисляване на дисконтиращия поток и регулирането на паричния поток. Изплащането на заети средства започва от първия месец на проекта. Това обстоятелство е въведено в този бизнес план, за да се опрости разбирането на структурата на изчисляване на дисконтиращия поток и регулирането на паричния поток.
 • Заложеният лихвен процент по привлечени средства е 16%. Трябва да се има предвид, че в момента банките преразглеждат лихвения процент за инвестиционни проекти надолу.
 • Общата сума на начислените лихви ще бъде 1,833 108,4 рубли.
 • Периодът на изплащане от началото на проекта е 6 месеца.
 • Периодът на изплащане, като се вземе предвид отстъпката, е 2 години.
 • Общият икономически ефект от изпълнението на проекта за условен жизнен цикъл е 307 128 010,04 рубли.

Етапи на проекта

Алгоритми за действие, предписани в бизнес плана на склада

Бизнес планът за склад съдържа следните алгоритми за стартиране на бизнес:

*** Клиент (Вложител) или клиент, който оставя стоките си в склада.

*** Контролен списък за приемане на KLP

*** PTM Механизъм за товарене и транспортиране

*** TTN товарителница

Здравейте, скъпи читатели, бизнесът обхваща различни области на икономическия пазар и една от най-ефективните бизнес области е осигуряването на склад за съхранение на продукти. Бизнес планът предвижда създаване на наети складови помещения за съхранение на хранителни продукти, които впоследствие ще се продават на едро на търговските вериги.

Във видеото: Организация на склад Дистрибуционен бизнес Толедо Дмитрий Гордеев Бизнес в дилърство

Бизнесът е универсална сфера на предприемаческата дейност, която включва различни клонове на човешката дейност. По този начин бизнесът е вид философия, която учи как да получавате пари от почти всичко. Но статията не е за философия, а за конкретна област от самия бизнес.

Днес почти 20% от територията на всеки град е застроена с пазари, магазини и други обществено полезни сгради. На такива места можете да намерите полезни неща за почти всякакви цели. Но както го разбираме, продукт на пазари или магазини не съществува в едно копие, особено когато говорим за търговия на едро. Продуктът трябва да се съхранява някъде. Ето защо днес една от най-популярните области на бизнеса е предоставянето на складови помещения.

За да вземете предвид всички рискове, разходи, печалби и други неща, трябва да изготвите компетентен бизнес план за склад, преди да го отворите. По-долу са посочени всички функции, които трябва да бъдат включени в бизнес план, за да се възползвате от него в бъдеще.

Кой склад е описан в бизнес плана?

Трябва да се помни, че бизнес план за склад се създава, ако предприемачът създаде голяма сграда, помещенията на която ще се използват за съхранение на различни продукти. Това е цял складов комплекс, а не малка стая. Само голям мащаб ще позволи големи печалби в бъдеще. Освен това такъв комплекс ще позволи да се включат всички най-нови технологични постижения, както и да се изключат несъответствия със санитарните стандарти. С други думи, имайки голям склад, има много да се разхождате. В крайна сметка, ако говорим за хладилни камери, те вече предполагат наличието на територия. В противен случай просто няма къде да ги сложите.

А сега да преминем директно към самите числа. Изготвеният бизнес план трябва да отчита реалната площ на склада, който ще се използва, а не да бъде номинално изброен. Следователно площта е 30 000 квадратни метра. Самият склад е представен като едноетажна сграда, разделена на секции. Височината на стаята е 15 метра.

Трябва също да помислите за създаването на няколко допълнителни блока, а именно:

 • Първата пететажна офис сграда. Площта на блока е 600 квадратни метра.
 • Вторият блок е технически. Площта му се изчислява от характеристиките на организацията на нормалната работа на склада.

Както бе споменато по-рано, територията на самия склад ще бъде разделена на секции:

 • Първият участък с площ от 10 000 квадратни метра е създаден за съхранение на алкохолни напитки.
 • Вторият раздел ще се използва за съхранение на всички видове индустриални стоки. Площта му е 10 000 квадратни метра.
 • Третият раздел е 8000 квадратни метра и е разделен на два подраздела. Първият ще съхранява зеленчуци и плодове, така че температурата там варира от 0 до +8. Във втория подраздел ще се съхраняват месни продукти. В този раздел температурата не надвишава +2 градуса.
 • Последната секция е най-малката, само 2021 квадратни метра. Основната му цел е съхранението на замразени продукти.

Като цяло площта, отредена за склада, а тя е 30 000 квадратни метра, е напълно достатъчна. Освен това при първите двойки тази територия няма да бъде напълно заета, но когато клиентелата е подходяща, пространството в склада ще бъде напълно запълнено.

Модерният склад е сложен комплекс, оборудван със стелажи, мотокари, системи за сигурност, замразяване, охлаждане и друго необходимо оборудване, съответстващо на посоката на складовия бизнес.

Увеличаването на търсенето на складови площи е пряко свързано с ръста на оборота. Днес тонове различни товари се нуждаят от съхранение, като ежедневно пристигат във всички големи градове и дори малки населени места, където има много компании, които използват услугите на складови бази.

Днес експертите оценяват този пазар като ненаситен: търсенето на складови помещения надвишава предлагането. Това обстоятелство е привлекателно за големи разработчици и компании с малко ресурси. При добре организиран бизнес, складовият бизнес може да донесе добри печалби при нарастващ оборот.

Складова дейност: наемане или изграждане

Най-печелившият бизнес вариант за склад е да изградите свой собствен склад. Използвайки съвременни технологии за бързо строителство, е възможно за кратко време да станете собственик на складов комплекс, отговарящ на всички европейски стандарти.

Ако разглеждаме склад като бизнес, тогава наемането му може да бъде изгодно само в два случая:

 • наем с последваща покупка
 • дългосрочен наем на старите помещения, който може да бъде изцяло ремонтиран за надграждане на класа на складовия комплекс. Като плащате евтин наем, можете да продавате услугите си много по-скъпо.

Следователно, когато решавате как да отворите собствен склад, за да правите бизнес в него, има смисъл да говорите само за изграждане на собствени помещения.

Избор на формат на склад

За да може складът на едро като бизнес да се изплати бързо и да започне да генерира приходи, е необходимо да се намалят разходите за изграждане и оборудване на неговите помещения. Разходите за изграждане на склад до голяма степен зависят от:

 • вид конструкция (бетонна монолитна конструкция или метална конструкция)
 • тип на самия склад (A, B, C, D).

Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".