Бизнес план за библиотека за литературно кафене

Библиотечен бизнес план

Съвременна библиотека и нейните продукти

Библиотеката е най-старата известна обществена и културна организация. Той навлиза в живота на цивилизованите хора едновременно с появата на писмени форми за фиксиране на ценна за човека информация. Съвкупната мрежа от библиотеки, разпръсната в необятното постсъветско пространство, наброява над 350 хиляди единици. Не всеки читател знае колко разнообразни и различни са храмовете на културата.

На първо място, библиотеките се отличават по принадлежност към отделите. Има централни библиотеки-филиали, които са едновременно центрове за научна и техническа информация. По-голямата част от библиотеките в Русия са подчинени на Министерството на културата, което управлява универсални библиотеки и има структура на мрежа от библиотеки в съответствие с териториално-административното деление, от републиканските до селските библиотеки.

Библиотеките също се подразделят според състава на колекциите. Това са вече споменатите универсални библиотеки и специални такива, които обслужват образователни, научни и други организации. Те включват по-специално библиотеките на университетите за култура и изкуство, колежите и училищата по култура.

По характера на обслужваните групи читатели (в съвременна употреба - потребители), библиотеките се разграничават: масова, научна, детска, училищна и др.

Всички тези библиотеки се занимават с различни дейности, основните насоки на които са [31, стр. 204-209]:

1) осигуряване на колективното използване на книгата като най-икономична и екологосъобразна;

2) формиране, обработка и съхранение на средства на материални носители на информация;

3) справочна, библиографска и информационна подкрепа на специалисти от националната икономика, наука и култура;

Бизнес план за библиотека

Съвременна библиотека и нейните продукти

Библиотеката е най-старата известна обществена и културна организация. Той навлиза в живота на цивилизованите хора едновременно с появата на писмени форми за фиксиране на ценна за човека информация. Съвкупната мрежа от библиотеки, разпръсната в необятното постсъветско пространство, наброява над 350 хиляди единици. Не всеки читател знае колко разнообразни и различни са храмовете на културата.

На първо място, библиотеките се отличават по принадлежност към отделите. Има централни библиотеки-филиали, които са едновременно центрове за научна и техническа информация. По-голямата част от библиотеките в Русия са подчинени на Министерството на културата, което управлява универсални библиотеки и има структура на мрежа от библиотеки в съответствие с териториално-административното деление, от републиканските до селските библиотеки.

Библиотеките също се подразделят според състава на колекциите. Това са вече споменатите универсални библиотеки и специални такива, които обслужват образователни, научни и други организации. Те включват по-специално библиотеките на университетите за култура и изкуство, колежите и училищата по култура.

По характера на обслужваните групи читатели (в съвременна употреба - потребители), библиотеките се разграничават: масова, научна, детска, училищна и др.

Всички тези библиотеки се занимават с различни дейности, основните насоки на които са [31, стр. 204-209]:

1) осигуряване на колективното използване на книгата като най-икономична и екологична;

2) формиране, обработка и съхранение на средства на материални носители на информация;

3) справочна, библиографска и информационна подкрепа на специалисти от националната икономика, наука и култура;

4) масова информационна и образователна работа. Тук библиотеката донякъде прилича на клуб, културен и развлекателен център, тъй като провежда масова работа с читатели: провежда изложби, рецензии на книжни новости, читателски конференции, презентации, срещи с писатели; литературни утрени и вечери, годишнини на писатели от минали епохи и днес. Много обществени библиотеки имат клубове за любители на четенето, видео салони, курсове, кръгове и т.н.

Първият важен документ, който по същество регулира секторните дейности в социалната и културната сфера, е Федералният закон "За библиотеките", приет от Държавната Дума на 23 ноември 1994 г. По същото време беше приет Законът „За задължително копие на документи“.

Тази статия ще разгледа характеристиките на работата на заведенията за обществено хранене, като използва примера на бизнес план за литературно кафене в библиотека. В ерата на развитието на Интернет и електронните източници на информация несправедливо малко внимание се обръща на традиционните книги и тези, които обичат да ги четат. Междувременно потокът от посетители в библиотеки и литературни клубове е голям и създаването на институция, която обединява тези хора, ще ни позволи да заемем обещаваща пазарна ниша.

Спецификата на индустрията не предполага висока конкуренция, тъй като сегментът далеч не е масов. За да навлезете на този пазар, трябва внимателно да обмислите концепцията и атмосферата на институция, създадена да събере клуб от хора със същите интереси и да им даде възможност да се хранят и да обсъждат най-новите литературни новости в спокойна обстановка.

Предпоставки за прилагане на бизнес план към търговски проекти

Основната търговска част на проектите приема сходен характер на процесите и компонентите на проектите - различават се само мащабите и спецификите на индустрията. Ето защо използването на бизнес план за литературно кафене в библиотека ви позволява да подходите към процеса на креативен дизайн със специфичен ефективен инструмент.

Подходът ще събира и комбинира всички налични данни и резултатите от техния анализ, структурира информацията и я представя в подходяща форма и логическа последователност. Освен това единните икономически документи предвиждат улесняване на процесите на договаряне на обемите на финансиране на проекти и получаване на средства от независими източници на инвестиции.

Пример за бизнес план за библиотечно литературно кафене

Описание

Съдържание

Файлове

Характеристики и етапи на предприемачеството и тяхното разглеждане в бизнес плана на литературно кафене в библиотеката

Нашата институция ще бъде некласически тип кафене, което ще съчетава привидно несъвместимото - възможност да вкусно и евтино обядвате или вечеряте, както и да четете и обсъждате любимите си произведения и автори.

Въпрос 24. Планиране на бюджета на работното време на библиотеката. Бизнес план Фондът за работно време е броят на работните дни на библиотека, структурна единица, отделен служител, изчислен от общия брой дни в годината минус почивни и празнични дни, загуби на работно време поради временна нетрудоспособност и др., и преизчислен в броя работни часове през годината.

2. Планирането на бюджет за работното време на библиотеката включва следните дейности:

определяне на обхвата на работата на библиотеката въз основа на изчисления фонд на работното време - включва:

съставяне на списък с произведения, които да бъдат извършени от библиотеката през годината от всеки служител, структурно звено и библиотеката като цяло;

изчисляване на количеството работно време, необходимо за завършване както на всеки тип, така и на цялото количество работа, въз основа на трудовите стандарти в библиотеката;

сравнение на получения резултат с фонда на работното време:

равно разпределение на работата между структурните подразделения и отделните служители. В същото време може да се установи, че броят на часовете, които ще са необходими за завършване на планирания обем работа, е повече или по-малък от годишния фонд на работното време и следователно е необходимо да се въведе планираният обем работа в линия с фонда на работното време от:

Увеличете или намалете обема на работата, предвидена за изпълнение;

Въвеждане на нови процеси и операции "или отказ от първоначално включените операции;

Прилагане на по-прогресивни производствени нива;

Допълнително привличане на читателската аудитория и т.н .;

сравнение на фонда за работно време и неговите планирани разходи по структурни звена;

Приемане на подходящи управленски решения, за да се разпредели равномерно работата между отделите и клоновете.

Книжарницата е печеливш бизнес, ако изберете правилното място и организирате всичко от нулата правилно. По-долу е даден бизнес план за книжарница с основни изчисления и всички аспекти на започване на бизнес.

Какво трябва да съдържа бизнес план

Бизнес планът на книжарницата съдържа всички стъпки, през които трябва да преминете, за да стартирате бизнеса си. Освен информация за бизнес планиране, изчисления на прогнозни разходи и печалби, оценка на икономическата ефективност.

При разработването на документ се вземат предвид следното:

  • книжните продукти ще се продават в търговски център или това ще бъде отделен магазин;
  • ще има художествена литература, бизнес литература, образователни ръководства и книги, материали за развитие на деца и канцеларски материали.

За да увеличите рентабилността на проекта, можете допълнително да отворите онлайн магазин.

Цели и задачи на проекта

Бизнес планът на книжарницата задължително трябва да съдържа готов формат за бъдещия проект.

На теория са налични следните опции:

  • магазин с редки издания;
  • магазин с широка гама от различни продукти, включително канцеларски материали;
  • формат супермаркет с отдели, разделени по жанрове литература.

Препоръчително е да се съсредоточите върху различни продуктови групи, тъй като такъв проект изисква по-малко разходи и ще донесе повече печалба в бъдеще.

Анализ на пазара в тази област

За ефективна търговия е необходимо да се проучат подробно конкурентите и целевата аудитория (целевата аудитория). Цялата тази информация трябва да бъде включена в бизнес плана.

Може би ще се интересувате
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".