Товарен бизнес план

Изграждането на успешен бизнес зависи от много фактори. В самото начало трябва правилно да изготвите бизнес план за транспорт. И също така трябва да изучите тънкостите на избраната сфера.

Резюме на проекта

Важно е да се посочи информация за транспортната компания, която предоставя услуги в областта на превоза на товари. Обяснете накратко как се извършва дейността. Как ще изглежда работата на практика.

Определяне целта и целите на транспортната компания за превоз на товари

Преди да обмислите изготвянето на бизнес план за превоз на товари, трябва да определите основните цели и задачи, които ще трябва да бъдат решени. Има няколко примерни бизнес плана за товарни превози. Те могат да се различават в зависимост от целите на предприятието. Основните цели са следните:

транспорт на физически лица;

търсене на служители за разтоварване;

Купете бизнес план на спедиторска компания

транспорт на различни стоки;

осигуряване на безопасността на стоките;

създаване на диспечерска услуга.

Как да стартирам транспортна компания от нулата? Трябва да започнете със събиране на информация. Готов бизнес план на транспортна компания за превоз на товари с примери за изчисление ще помогне за това. Маркетингов бизнес план и анализ на риска ще помогнат на начинаещия предприемач да популяризира компанията. Бизнес планът за товарни превози съдържа полезна информация и актуална статистика.

Делът на транспортната логистика в общия обем на БВП на Русия е 5%. Тази цифра е забележимо по-висока от тази в САЩ и Европа. Автомобилният транспорт е сред лидерите в нишата. Анализът на транспортните разходи предполага, че превозните средства имат предимство по маршрутите на средни и дълги разстояния. В същото време обаче статистиката за последните три години показва, че обемите на превозените товари (милион тона) и товарооборотът (милиарди тонкилометри) не показват забележимо увеличение. Бизнес планът за превоз на товари трябва да отразява съвременните тенденции на пазара на автомобилни превози на товари и рисковете, свързани с откриването на предприятие.

Изтеглете бизнес плана за превоз на товари

Стартирането на бизнес включва разходи за регистрация, закупуване на оборудване, промоция и наем. Преди да стартирате компания, е полезно да прочетете статии и да съберете информация как правилно да инвестирате. Готов бизнес план за превоз на товари помага на начинаещия с описване на основните елементи на разходите и изчисляване на бизнеса с таблици.

Изтеглете бизнес плана за превоз на товари

Примерен бизнес план за товарни превози

През 2021 г. автомобилните превози на товари в Русия са извършени от 29 400 компании. Излизайки на конкурентен пазар, предприемачът трябва да има предимства и да планира предварително развитието на своите дейности.

Транспортът на дълги разстояния изисква много инвестиции за закупуване на няколко коли. Бизнес планът за товарен трафик ще бъде изграден, като се вземе предвид закупуването на транспорт за товарни превози в рамките на града и последващото излизане към региона. За да започнете, ще ви трябват 2.00.00 рубли.

Анализ на търсенето на услуги и конкурентите

Според данните на Росстат през 2021-17. обемът на автомобилните превози в страната възлиза на 355,6 хил. тона. Това е повече от три пъти обемът на железопътния трафик. Нарастващото търсене на услуги се дължи на следните фактори:

  • Ръст в броя на онлайн магазините, доставящи стоки на клиентите. Пратката с кола е по-евтина и бърза от железопътния или въздушния транспорт.
  • Увеличение на броя на преместванията в офиса и апартамента. Клиентите, търсещи цялостна бизнес услуга, се обръщат към движещи се компании. За да транспортират вещите на клиента, те най-често използват автомобилен транспорт.
  • Разделеното производство на компании, при което суровините преминават през няколко етапа, преди да се появят на рафтовете на магазините, също увеличава популярността на автомобилния транспорт.

Прегледи за бизнес плана за превоз на товари ()

Основното за бизнес плана за превоз на товари през годината

Създаване на транспортна компания - борба за оцеляване

Транспортният бизнес става все по-популярен напоследък. Големите играчи навлизат на пазара, като често тласкат малките предприемачи в далечния ъгъл. Решили да направят бизнес за транспортна компания, бизнесмени с нисък начален капитал от самото начало се обричат ​​на постоянна борба с конкуренти. Дали ще бъде успешен, зависи от много нюанси и на първо място от вашия собствен фокус върху успеха.

Малките транспортни компании ще трябва да докажат на потенциалните клиенти, че качеството на техните услуги не е по-ниско от това на чудовищата от автомобилния транспорт. Трябва да проявите умения във всичко, за да можете да се различавате от конкурентите по някакъв начин. Предприемачите, които могат да предложат услуги с по-високо качество или по-ниски цени, са в по-добри условия. И организацията на транспортния отдел, предприятието трябва да вземе предвид този момент.

Компетентно бюджетиране на транспортната организация - елементи на разходите и приходите, извадка от приблизителни изчисления - всичко това ще помогне да се разбере реалното състояние на нещата и, ако е необходимо, ще оптимизира разходите.

Грешките в транспортния бизнес са много скъпи - в крайна сметка инвестициите в него са големи и периодът на изплащане отблъсква надеждата за получаване на стабилни печалби за неопределен период. Един от основните проблеми на всяка малка транспортна компания е персоналът. Собствениците на компанията се стремят да привлекат опитни, но млади шофьори и е много трудно да се намерят такива шофьори. Хората с добри връзки често влизат в транспортната компания, според препоръките, но това не винаги е гаранция за тяхното умение.

Недостатъчният автопарк също създава сериозни проблеми. Когато планирате да отворите собствена транспортна компания, предприятие, е необходимо не само да привлечете клиенти, но и да им предложите благоприятни условия за сътрудничество. Възможно е големи компании да искат да си партнират. Но ако не разполагате с достатъчно транспортни единици, за да осигурите транспортирането на месечния обем на стоките, за който твърди компанията, сътрудничеството най-вероятно няма да се получи.

Използвайки в работата си компетентна извадка от бизнес план на автомобилна компания, можете лесно да се справите с всички проблеми, които ви чакат по пътя. От този документ ще научите как да постигнете откриването на транспортна компания, каква трябва да бъде организацията на транспорта. Освен това, въз основа на бизнес плана на уебсайта, можете да изчислите работата на наета транспортна услуга. Всичко това ще ви позволи да навигирате в повечето от най-трудните въпроси.

Отваряне на транспортна фирма - избор на транспорт

Когато планира да открие собствен бизнес - транспортна компания, компания за превоз на стоки, предприемачът на първо място ще трябва да вземе решение за избора на превозни средства. Има няколко опции: ако първоначалният капитал е малък, тогава можете да отдадете предпочитание на местните "бикове" и "Газели", тъй като техният избор на руския пазар е доста голям.

Ако няма специални проблеми с финансите, най-препоръчително е да закупите вносни превозни средства. Автомобилите Peugeot, Mercedes и др. Са най-търсени. В този случай обемът на тялото трябва да бъде от 12-14 кубически метра, а минималната товароносимост е 1,5 тона. Закупуването на вносни автомобили със сигурност ще струва много повече. Но си струва да се вземе предвид фактора, че разходът им на гориво е по-малък от този на руските автомобили, но експлоатационният живот е много по-дълъг. Ако няма достатъчно средства, има смисъл да се използват заети средства или да се подпише договор за наем, напоследък тази услуга става все по-популярна.

Вътрешните автомобили струват около 2 пъти по-евтино, но в същото време експлоатационният им живот е много по-кратък от този на чуждото оборудване и те се развалят много по-често, което увеличава разходите за тяхната поддръжка. И периодът на изплащане на транспортната компания, компанията ще се увеличи значително поради това.

Финансов модел на транспортна компания

Кратък инвестиционен меморандум

Автомобилният транспорт има значителен принос за развитието на икономиката на всяка държава. Ежедневно по пътищата се транспортират тонове различни товари. Транспортът се извършва както от фирми, така и от частни лица. Днес в Русия има няколко големи предприятия на този пазар, както и много средни, малки и частни лица с едно оборудване.

Въпреки факта, че има голяма конкуренция, голямото търсене на транспортни услуги остава, така че откриването на транспортна компания остава актуално. Освен това днес големите компании предлагат услугите си на завишени цени, а малките и частните лица не винаги могат да предоставят висококачествена услуга - стари автомобили, забавяне на доставката, неквалифицирани шофьори. Във връзка с това е възможно да се отвори малка компания, която да работи на средни пазарни цени, но качеството на услугите ще бъде по-високо.

Транспортните компании днес могат да извършват превоз на пътници и товари. В този бизнес план ще разгледаме транспортирането на извънгабаритни и малки по размер товари.

Периодът на изплащане е 19 месеца

Първоначалната инвестиция ще бъде равна на 8 120 000 рубли

Точката на безубезност се достига за 2 месеца

Средна месечна печалба 395 000 рубли

Описание на бизнеса, продукта или услугата

За да се организира транспортна фирма, се изисква гаражно пространство от около 200 м2. Тя трябва да бъде разделена за паркинг, както и офис пространство за служители на компанията и клиенти. Офисната площ не може да надвишава 40 м2, но трябва да е оборудвана с мебели и цялото необходимо оборудване.

Транспортната компания ще има на баланса си два камиона и три газели за превоз.

Представеният бизнес план на транспортна компания за превоз на товари с изчисления е приблизителен и може да се разглежда като извадка поради факта, че пазарът в тази област подлежи на редовни промени, следователно представените цифри са ориентировъчни.

Общи характеристики на проекта

Преди всичко трябва да се отбележи, че е много рисковано да се отвори транспортна фирма без опит в тази област. Тази област, както никоя друга, съдържа много подводни камъни и характеристики по отношение на вашия град и регион, които е почти невъзможно да се вземат предвид, освен по опит. Опитът също така ще ви подскаже, че трябва да изберете конкретна стратегия за развитие, в зависимост от конкретна ситуация.

Предимства и перспективи на товарния бизнес

Перспективата за растежа и развитието на транспортна компания ще бъде възможността да се избере една от трите области на развитие: собствен автопарк, спедиторска компания или спедиторска компания, която също предоставя външни изпълнители.

Потенциални рискове за компанията

Отварянето на компания за превоз на товари, както и организирането на бизнес от всякакъв вид, включва определени рискове:

  • опасност от повреда, кражба, повреда и пълен провал на движимото имущество, което е в основата на вашия бизнес - автомобил;
  • засилена конкуренция и засилено влияние на успешни компании, заети в тази област;
  • проблеми с търсенето и подбора на квалифициран персонал.

Проучване на пазара и конкурентите

Въпреки популярността на превоза на товари сред физическите лица, по-голямата част от вашите клиенти са местни пунктове и компании за търговия на дребно и едро. Представителите на тази целева аудитория редовно се интересуват от превоза на стоки и не винаги разполагат със собствен парк от камиони.

Анализирайки статистическата информация на пазара в тази област на бизнеса, трябва да се вземе предвид голямата конкуренция и настоящото повсеместно разпространение на компаниите, предоставящи такива услуги. Особено внимание трябва да се обърне на местоположението и дейностите на вашата компания, за да се избегне предварително сериозна конкуренция с успешни спедиторски организации, които предоставят услуги в района. Не всеки успява да устои на настоящата икономическа криза и такива бизнес ниши често се освобождават, отстъпвайки място на стартиращи предприемачи.

Организационен план

Процесът на организиране на корабна компания се състои от ясно планирани и последователни етапи.

Може би ще се интересувате
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".