Бизнес план за хранителни магазини с изчисления за 2021 г.

Разберете времето и разходите за разработване на бизнес план за вашия инвестиционен проект

Бизнес планът за минимаркет е документ, описващ ключови аспекти на бъдещо предприятие (проект) от гледна точка на мениджър, отговорен за изпълнението на бъдещ проект:

Бизнес планът за минимаркет описва следните аспекти на проекта:

 • външната среда на минимарката;
 • вътрешната среда на минимарката;
 • материални, трудови, финансови и други видове ресурси за минимален пазар, необходими за проекта;
 • организационен план за изпълнението на проекта за създаване на минимаркет;
 • прогноза за финансовите резултати на проекта;
 • рискове от проекта и начини за минимизиране на отрицателните им последици;
 • икономическата ефективност на проекта.

Възлагане на минимален бизнес план

Необходим е минимален бизнес план за следните задачи:

 • планиране на дейностите на компанията за в бъдеще;
 • координиране на дейностите на служителите;
 • оценка на финансовите резултати и рисковете за бъдещите инвеститори и кредитори.

Целта на разработването на бизнес план за минимаркет

Преди да започнете да пишете бизнес план за минимаркет, препоръчително е ясно да разберете целта. В зависимост от целта на опуса, съдържанието му може да се различава. Обикновено целите за създаване на минимаркет бизнес план са:

 • Проучване на възможността за започване на нов бизнес или неговото продължаване.
 • Определяне на пътя на развитие на компанията
 • Набиране на привлечени средства
 • Привличане на инвеститор или външен партньор.

Потребители на бизнес план на Minimarket

Основните потребители на бизнес плана на минимаркета са:

 • Предприемач. Използва бизнес плана на предприятието, за да тества разумността, осъществимостта, осъществимостта и икономическата ефективност на своите идеи.
 • Ръководство за минимаркет. Използва бизнес плана за минимален пазар за планиране и координиране на дългосрочни дейности.
 • Работници в минимаркета. Те могат да използват бизнес плана за минимален пазар, за да разберат дългосрочните перспективи за развитие, техните задачи и перспективи за кариера.
 • Трети страни инвеститори. Те могат да използват минималния бизнес план за оценка на ефективността и рисковете на проекта и да вземат решение за участие в него.
 • Кредитори - да вземат решение за предоставяне на заети средства.

Бизнес планът за хранителни магазини е опция за стартиране на собствен бизнес. Посоченият вид дейност е признат за добре установен, надежден и осигурява бързо изплащане. Независимо дали става въпрос за супермаркет, минимаркет или магазин за удобства, търсенето на храна само нараства, следователно за един продуктивен бизнес е достатъчно да се изготви компетентно проект на магазин, да се определят какви доставчици на продукти се изискват и да се изчисли отварянето разходи.

Уместност на бизнес плана за отваряне на хранителен магазин

Стартирането на собствен бизнес включва преминаване през задължителни процедури и установяване на съответствие със законовите изисквания на предприемача. Ако искате да продавате хранителни продукти, е необходимо да изготвите бизнес план на търговския обект, който да отразява последователността на формиране и развитие.

Когато съставяте бизнес план за хранителен магазин, трябва да вземете предвид собствените си възможности и да представите бизнес модел за предприятието. За правилната подготовка на проекта също ще е необходимо да се направи оценка на пазарните условия.

Това включва изследвания върху следното:

 • броят на потенциалните купувачи;
 • категории от населението, които биха могли да действат като клиенти на магазина;
 • нужди на клиентите; <
 • средният доход на потенциалните посетители на магазина за определяне на цени.

Тези аспекти трябва да бъдат отразени подробно в проекта за развитие на хранителния магазин. Също така имайте предвид нивото на конкуренция. Планирането на търговска верига от магазини трябва да се основава не само на материалната страна, но и на териториалните аспекти. Колкото по-малко са другите търговски обекти наблизо, по-специално с подобен продукт, толкова по-голям е броят на потенциалните купувачи.

Говорейки директно за важността на този тип заетост, се отбелязва, че този бизнес вариант помага да се отвори магазин, като се използва среден начален капитал.

Средно са необходими около два милиона рубли, за да се формира търговски обект, но процентът на рентабилност е 11,7%, което гарантира месечна печалба и пълно изплащане за по-малко от две години.

Законодателят не разрешава безплатното отваряне на магазин и осъществяването на търговски дейности, без да преминава през специални процедури. На първо място, предприемачът трябва да се погрижи за регистрацията на бизнес. Дейностите могат да се извършват под формата на индивидуален предприемач или LLC. Когато избирате подходяща форма на бизнес организация, трябва да оцените мащаба на предприятието.

Как започна всичко

Със съпругата ми работихме на север няколко години, преди да спестим необходимата сума, за да започнем собствен бизнес. След като обмислихме какво може да се отвори в нашия град, стигнахме до извода, че хората винаги ще ядат и е необходимо да отворим магазин за хранителни стоки. По професия съм мърчандайзер, а съпругата ми е работила като мърчандайзер няколко месеца след дипломирането, така че имахме известни познания в областта на търговията. През 2021 г. отворихме магазин. В началото беше много трудно, особено през първите шест месеца. Забравили сме, че има почивка и свободно време. Те влагат всичките си усилия в своето „въображение“.

Помещения и местоположение на минимаркет

В голям жилищен район, на първия етаж на висока сграда. Мястото е добро, тъй като наблизо има автобусна спирка, няма пазар наблизо и е около петнадесет минути пеша до най-близкия супермаркет.

По пътя от автобусната спирка има и училище. Всичко това допринася за постоянен поток от клиенти и ви съветвам да изберете място за вашия магазин по същия принцип.

Наемам стая, тъй като нямаше финансова възможност да я купя и не е толкова лесно да си купя стая на добро място.

Преди да наемете стая, трябва да обърнете внимание на:

 • трафик в магазина;
 • наличност на паркинг;
 • оформление и площ на помещенията (наличие на склад и отделен изход от помещенията за служители и доставчици);
 • наличност на електричество, вода, топлина, телефон, интернет, охрана.

Помещенията трябва да отговарят на изискванията на SES за магазините за продажба на храни, както и на пожарната инспекция. Ще ви трябва обща площ от поне 100-120 кв. м, от които около 80 - 90 м2 са разпределени за търговски площи. Цената за наем на 1м2 е 150-250 UAH, така че се опитайте да намерите условия, доколкото можете.

Не забравяйте, че по време на периода на ремонта (ако имате нужда) ще трябва да платите наем. Ремонтът може да отнеме от 3 дни до 2 седмици, така че моля, съгласете се, че понастоящем няма да плащате наем. Обосновете това с факта, че ако изведнъж идеята ви не се сбъдне, той (хазяинът) ще получи обновените помещения безплатно.

Договорът за наем обикновено се изготвя за една година, но е възможно и за две години, като е предписал в споразумението всички възможности за увеличаване на цената на наема, така че да не получите „ изненада".

Документи за стартиране на магазина

Сред документите, които трябва да имате:

Търговията с храни е индустрия, която винаги ще бъде печеливша и обещаваща, независимо от наличието на финансови кризи, природни бедствия и социални сътресения. При стабилно общество търговията е двойно печеливша ниша: затова откриването на магазин за хранителни стоки е почти винаги печелившо събитие. Необходимо е обаче да се предприеме отговорен подход за работа по редица важни моменти: това ще помогне на бизнес плана на хранителния магазин с изчисления, изложени по-долу.

Бизнес план за откриване на хранителен магазин: кратка информация за инвеститорите

Индустрията за търговия на дребно с храни е демонстрирала по всяко време стабилност, динамично развитие и положителна динамика като цяло. Ето защо степента на успех на проект за хранителен магазин може да се счита за висока предварително, въпреки че в представената индустрия има високо ниво на съответствие. За да заемете бързо нишата си на полето и да постигнете стабилна печалба, е достатъчно да се погрижите за няколко фактора за успех от следното:

 • успешен избор на местоположението на бъдещия обект;
 • грамотност на маркетинговата стратегия при отваряне;
 • широка гама от асортименти , обхващаща цялата кошница за хранителни стоки;
 • наличност на ценова политика.

Хранителните продукти са стоки, които винаги ще бъдат търсени, дори по време на криза. Според експерти решението за откриване на собствен магазин за хранителни стоки може да бъде успешно дори за тези инвеститори, които тепърва започват своя бизнес, тъй като представеният бизнес винаги ще бъде силно търсен.

Кратка информация за инвестиционните показатели (за магазин с площ до 50 квадратни метра):

Размерът на първоначалните финансови инвестиции От 1,2 милиона рубли Точка на пробив 2-3 месеца работа Среден период на възвръщаемост на търговски обект 12 месеца Средно ниво на нетна печалба От 150 хиляди рубли Рентабилност на бизнеса 7,5% - 25%

Търговията с храни е силно конкурентна индустрия. Важно е да се разбере, че през почивните дни потребителите се опитват да пазаруват в хипермаркети или големи супермаркети, които позволяват значителни икономии, но през седмицата по един или друг начин те са изправени пред необходимостта да купуват определени продукти. Това води до голямо търсене на магазини.

Преди да започнете подробно проучване на бизнес плана за отваряне на магазин за хранителни стоки, ще трябва внимателно да обмислите асортимента, финансовата и маркетинговата политика, да проучите прогнозата за ценовите промени за най-популярните групи стоки . Това ще ви позволи да разберете предварително какво ще бъде особено търсено сред купувачите и как можете да използвате тази информация най-компетентно и изгодно.

Важно е да се разбере, че няма специален алгоритъм за отваряне на магазин и по-нататъшната му схема на работа. Почти всички начинаещи бизнесмени търсят своя продукт и своята ниша чрез проби и грешки, анализирайки продажбите, докато работят.

Разработване на бизнес план за търговски обект

За да разработите бизнес план за хранителни магазини, трябва да включите следните важни стъпки:

Много амбициозни бизнесмени смятат, че отварянето на минимаркет е съвсем просто, но това далеч не е така. След като предприемачът реши да отвори собствен магазин, той ще има много въпроси в главата си, на които не винаги е лесно да се намери отговор. Но ако отговорът бъде получен, той ще ви позволи да защитите бизнеса си от много проблеми, не само в началото, но и в обозримо бъдеще. Първото нещо, което трябва да запомните, е минимален бизнес план, който трябва да включва много точки.

Какво да продавам?

Един от най-основните въпроси, който трябва да отразява минималният бизнес план, е това, което собственикът ще продаде. Това зависи от много фактори, като например града, в който ще се намира минималният пазар, нуждите на населението, както и конкурентоспособността на продукта.

Помислете добре дали потребителите ще имат нужда от вашите продукти? Много зависи и от района, в който ще се намира вашият магазин. Проучете контингента на населението, неговата покупателна способност, както и нуждите. Много добро решение би било да общувате директно с жителите, за да получите тяхното мнение за откриването на нов магазин.

И разбира се, минималният бизнес план ще осигури не само удобство, но и последователност от действия, което значително ще намали вероятността от случайни грешки.

Документация, необходима за започване

За да търгувате с хранителни продукти, трябва не само да получите разрешение, но и да се регистрирате в търговския регистър. Цялата документация, която е необходима за това, е разделена на два вида: специализирана и стандартна. Първият е необходим за търговията с храни, а вторият е необходим, за да се отвори всеки търговски обект или магазин.

Документи, необходими за потвърждаване на официалния статус:

 • Удостоверение за регистрация на индивидуален предприемач и юридическо лице.
 • Удостоверение за регистрация в данъчната служба.
 • Меморандум и Устав.

За търговските площи се изисква следната документация:

Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".