Бизнес план на списанието

Проект за реализиране на идеята за откриване на собствена печатна публикация трябва да се основава на проучването на пазара за този тип продукти.

Бизнес планът на лъскавото списание ще помогне да се определи възможността за инвестиции в тази индустрия, а също така ще предупреди за дългосрочното изплащане на такива проекти.

Избор на начин за правене на бизнес

Понастоящем съществува мнение, че е почти невъзможно да се "вмъкнете" на пазара на вестници и бизнес седмичници, докато започването на издаване на лъскаво списание е съвсем реално нещо и с правилния подход може да бъде печеливша.

Когато решавате дали да стартирате местна марка или да закупите лиценз от чуждестранен партньор, можете да оцените редица предимства. В случай на избор на партньорство с чуждестранни издателства:

  • има ясна концепция на публикацията;
  • авторитетът на марката на международния пазар;
  • възможността за използване готови статии и фотосесии;
  • по-лесно привличане на рекламодатели, които се ръководят от провереното във времето име на издателството;
  • средства за реклама на публикацията, като правило, се предоставят от чуждестранни партньори;

Сред недостатъците на първо място е необходимостта от плащане на хонорари: отчисления от продажби и разписки от рекламодатели - винаги изразени като процент от 10 до 25%.

В случай че изборът бъде направен в полза на независима публикация, издателят ще се сблъска с редица трудни проблеми и основната му задача ще бъде да накара проекта да се изплати поне за 3 години.

Пазар на продажби

Необходимо е подробно проучване на пазара на печатни медии в района, където би трябвало да се разпространява лъскавото списание. За сравнение с продуктите на конкурентите се определят форматът на бъдещото издание, броят на страниците, честотата на изданието (обикновено от 10 до 12 пъти годишно) и прогнозният тираж.

Дизайнът на списанието и заглавията се разработват предварително, което ще даде възможност да се конкурира с вече наличните на пазара публикации. Бизнес планът на лъскавото списание трябва да отчита особеността на навлизането на новост на пазара за дистрибуция на едро, понякога това изисква много значителни разходи.

Към това се добавят и разходите за реклама, тъй като често потребителите дори не гледат продуктите на гишето, а незабавно искат да продадат познато списание.

Споразумение за използването на материали на сайта

Моля, използвайте произведенията, публикувани на сайта, единствено за лични цели. Публикуването на материали на други сайтове е забранено. Това произведение (и всички останали) е достъпно за изтегляне безплатно. Можете психически да благодарите на нейния автор и екипа на сайта.

Изпратете добрата си работа в базата знания, просто използвайте формуляра по-долу

Студенти, аспиранти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще ви бъдат много благодарни.

Подобни документи

Описание на предприятието "Автор" частно предприятие. Бизнес план за създаване на детско списание. Пазар на продажбите, неговото проучване и анализ. Конкуренция и конкурентни предимства. Финансов, производствен, маркетингов план. Оценка на ефективността на проекта и потенциалните рискове.

курсова работа [53.5 K], добавена 13.2.009

Обща характеристика на дейностите и анализ на конкуренти от Туристическото бюро "DV Phoenix". Описание на услугата "Кучешки шейни". Проучване и оценка на пазара на продажби в бизнес плана. Разработване на маркетингов, финансов, организационен план. Рискове и застраховка.

курсова работа [43.4 K], добавена 02.3.013

Теоретични основи за съставяне на целеви бизнес планове, техните аспекти и етапи на развитие. Разработване на целеви бизнес план за ZINTURS LLC за вземане на решение за финансиране на проекти. Меморандум за поверителност. Описание на индустрията, избор на дейности.

курсова работа [251,2 K], добавена 16.1.013

Разработване на бизнес план за създаване на компания "Pizzeria" LLC. Описание на услугите и оценка на пазара за продуктите на компанията. Организационен и управленски план на компанията. Производствен, маркетингов и финансов план, изчисляване на точката на безубезност на проекта.

Много професионални журналисти или копирайтъри понякога мислят да създадат свое собствено списание.

Някои вече познават цялата система на списанието отвътре, докато други все още не са се присъединили към потока на публикуване.

За да организирате в идеалния случай такъв бизнес, ви е необходим ясен план за всички действия и аспекти на планираното предприятие.

Бизнесът за създаване на собствено списание, организирано в съответствие с добре обмислен бизнес план, бързо ще намери своята целева аудитория и ще донесе добра печалба.

Бизнес планът на списанието отчита такива важни фактори: маркетингов анализ на пазара, канали за продажба на списанието, производствен компонент, промоционални канали, включително реклама, икономически изчисления, както и оценка на риска на проекта .

В самото начало е необходимо ясно да се определи темата на публикуваното списание. Когато правите това, вземете предвид следното:

1) Необходимо е да се анализират вкусовете, интересите и предпочитанията на съвременното общество, като по този начин се избере най-успешната позиция.

2) Списания с информационни, финансови или образователни теми, както и списания за жени (пазарът на такива списания представлява около 15% от общия пазар на списания в Руската федерация) напоследък се търси .

3) Добро решение би било да създадете своя собствена публикация, която е уникална по темата, която например не е налична в града на основната дистрибуция на списанието.

Важно е предварително да се определи обемът, честотата на издаване и тиражът на списанието.

Всички тези фактори зависят от популярността на публикацията.

В света на 5G технологиите, след четвъртата научна и индустриална революция, за печатните медии е все по-трудно да се конкурират с електронните. Въпреки това те имат своя читателска аудитория. Най-важната част от приходите на журналистите остава печалбата от продажбата на рекламно пространство. Нека да анализираме как да създадете своя собствена медия и да печелите пари от нея.

Статистика

Според информацията, предоставена от Асоциацията на комуникационните агенции на нашата страна (AKAR), обемът на рекламната информация в бизнес издания през първата половина на 2021 г. е над 60% от цялата реклама в печатните медии. Това предполага, че списанията все още представляват интерес за рекламодателите като платформа за популяризиране на техните продукти.

Експертите потвърждават, че интересите на читателите са насочени към професионални публикации. В тази връзка е много важен изборът на ниши, в които ще се публикуват списания. През 2021 г. Министерството на печата регистрира над 12 000 списания, но само 300 от тях се публикуват за постоянно.

За малките специализирани издания е много трудно да се конкурират с лидерите на печатния пазар. Въпреки това ежегодно се отварят новосъздадени издания, които имат своя аудитория и носят доход на собствениците си.

Как да създадете списание Списание за бизнес план

Преди да започнете да работите по списание, трябва да запишете бизнес плана му.

Бизнес планът на списанието изглежда така:

  • Резюме - включва анализ на пазарната ситуация в отрасъла, анализ на конкуренти, характеристики на читателския състав, анализ на достойнствата и характеристиките на вашата печатна публикация.
  • Производственият организационен план трябва да описва всички етапи на започване на нов бизнес, включително регистрация на индивидуални предприемачи в данъчните власти, закупуване на необходимото оборудване, наем за производствени съоръжения, закупуване на хартия и други консумативи за печатната публикация.
  • Във финансовия план се извършват изчисления на капиталови и оперативни разходи, месечни, тримесечни и годишни печалби, както и период на изплащане на проекта.
  • Анализът на риска описва всички възможни рискове и мерки за тяхното минимизиране.
  • Маркетинговият план съдържа пълно описание на кампанията за популяризиране на списанието на пазара.

Как да създадете бизнес списание: първи стъпки

Почти всички журналисти и дори редактори, онези служители, които са свързани с издателската дейност, в определен момент от професионалната си дейност започват да мислят да започнат да печатат своята публикация, например, да отворят списание.

Много от тях добре знаят как работи този тип бизнес отвътре, но въпреки това, когато създавате бизнес, трябва да разчитате на типичния бизнес план на списанието, който сега имате преди. твоите очи. Струва си да се отбележи, че бизнес планът на списанието най-вероятно ще бъде необходим за вас, когато търсите заемодатели или инвеститори. Ако сериозно обмисляте да създадете свое собствено списание, ви съветваме да проучите този бизнес план и ако трябва да направите свои собствени корекции в него.

Общ раздел

Този бизнес план на списанието предполага издаването на списание, предназначено само за целева група читатели. Преди да публикувате списание, е необходимо да проверите присъствието на целевата аудитория на този пазар, приблизителния му брой и, разбира се, да определите конкуренцията.

Да предположим, че искате да започнете да издавате списание за хора, които събират печати, а във вашата общност няма много такива хора. В този случай издаването на списание за любителите на колекционирането на печати ще бъде нерентабилно. И обратното, ако започнете да издавате списание със съвети за домакини, а във вашия град има немалко такива, можете да развиете печеливш бизнес. Струва си да оцените материалните си ресурси - ще успеете ли да достигнете до основната група аудитория или трябва да започнете само с определена част.

Описание на търговското предприятие

Бизнес планът на списанието предвижда откриване на печатна медия (списание). Правната форма и организационната форма на правене на бизнес е индивидуален предприемач. Вземаме предвид издаването на списание А4 - формат и тираж от около 10 хиляди екземпляра.

Конкуренция и анализ на пазара

В този раздел е необходимо да се направи подробен доклад и характеристики на пазара за подобни списания или вестници. Трябва да се опитате да откриете положителните аспекти на правенето на бизнес и отрицателните аспекти на правенето на този вид бизнес на конкурентите, за да анализирате всичко и да избегнете грешки в развитието на вашия бизнес.

План за маркетинг на списания

Може би ще се интересувате
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".