Бизнес план за организиране на резервоарна ферма

Можете ли сами да създадете рафинерия за нефт? Едва ли. Не споря, че някой работи в тази област от много години и смята, че мога да създам и организирам бизнес. Но за да получат заем или инвестиция, кредиторите и инвеститорите ще изискват документ, който да гарантира печалбата на предприятието - това е бизнес план за петролна рафинерия. Той включва всички аспекти на откриването и развитието на рафинерия. Бизнес планът за производство на рафинерия ще ви помогне да избегнете:

 • неоправдани разходи за стартиране и управление на бизнес;
 • спестяване на време за организиране на производството;
 • грешни начини за привличане на инвестиционни ресурси.

Решаването на горните проблеми улеснява започването на дело. Следователно можете да работите спокойно за собствено удоволствие.

Бизнес план за рафиниране на нефт с финансови изчисления

Изберете правилния комплект

Основният бизнес план е съкратена версия на подробен бизнес план.

Съкратен раздел от инвестиционен анализ

Няма анализ на рентабилността в контекста на отделни продукти и центрове за печалба.

Описание на концепцията на проекта и стратегическите цели

План за връщане на инвестиции и заем

Бизнес планът на бензиностанция е аналитичен документ, който позволява с висока степен на обективност да се оцени икономическата ефективност на изграждането на бензиностанция и създаването на печеливша бизнес база на негова основа. Планът може да се използва като обосновка на проекта при преговори с потенциални инвеститори и други заинтересовани страни.

Приемайки всички изчисления в този бизнес план, основателят поема пълната отговорност за тяхното спазване.

Резюме на проекта

Бизнес планът на бензиностанцията с изчисления е насочен към практическото изпълнение на идеята за откриване на бензиностанция с двугодишен оборот. В същото време проектът предвижда решение на следните социални и икономически проблеми:

 • Създаване на нови работни места в откриващото се предприятие.
 • Удовлетворяване на търсенето на автомобилистите при осигуряване на гориво и други потребителски стоки.
 • Вземане на печалба.

Финансирането за изграждането на пълнителния комплекс се извършва за сметка на заем от търговска банка в размер на 45 милиона рубли. Лихвените плащания и изплащането на заема започват от първия месец от началото на проекта. Това условие значително опростява разбирането на методологията за регулиране на финансовите потоци и метода за изчисляване на дисконтирането.

Кредитните инвестиции идват от банката при лихва от 17,5%. Възможността за преразглеждане на лихвения процент се предвижда в съответствие със съществуващите тенденции на пазара на банкови финансови услуги.

По време на инвестиционния период общата сума на начислените лихви на кредитора - 3 милиона 066 хиляди рубли.

 • От началото на работата по проекта - не повече от 4 месеца.
 • Включително отстъпка - 2 години.

Жизненият цикъл на проекта при съществуващите икономически условия и икономическа ситуация в страната е 2 години. През това време общият икономически ефект от прилагането му ще възлезе на 208 милиона 339 хиляди 791,2 рубли.

Основни етапи

Условията за изпълнение на проекта, дадени в бизнес плана, както и друга информация за неговото изпълнение, също са от значение за форсмажорни обстоятелства.

Статията описва основите на изготвянето на бизнес план за петролна рафинерия - рафинерия. Руската федерация е петролна държава, във връзка с която този бизнес ще стане много актуален. Но не забравяйте, че самият технологичен процес е доста сложен и изисква големи първоначални инвестиции, освен това има много нюанси, свързани с организацията на компанията.

Тези сложности на рафинерията обаче могат да бъдат избегнати чрез подробно разработване на всички аспекти на етапа на планиране като част от бизнес плана. Необходимостта от съставянето му се дължи и на необходимостта от привличане на допълнителни ресурси отвън, инвеститори, банки и държавата.

Какво е необходимо за стартиране на петролна рафинерия?

Преди да започнете проект, е важно да оцените ефективността му, като използвате различни показатели, за да определите периода на изплащане. За да направите това, трябва да изчислите прогнозата за доходите, разходите, приходите, печалбата.

Освен това на етапа на планиране на рафинерията, в рамките на бизнес плана, е необходимо да се проучат подробно производствената технология, по-специално:

 • Последователност на стъпките;
 • Необходимост от оборудване;
 • Първоначални суровини и материали;
<

Необходима квалификация на служителите.

Примерен бизнес план за рафинерия

Описание

Съдържание

Файлове

В резултат на дейността на предприятието се получават петролни продукти, сред които може да има:

Кратък инвестиционен меморандум

Търговията на дребно с петролни продукти е традиционно бизнес с голям марж не само в Русия, но и в почти всички страни, в които съществуват моторни превозни средства. Независимо от това, този бизнес план използва две стратегически концепции, за да влезете уверено в този силно конкурентен пазар и да получите вашата гарантирана печалба. Първата тенденция е свързана с факта, че въпреки всички икономически затруднения в страната, автомобилният пазар след известна консолидация и дори рецесия непрекъснато нараства поне 2-3% годишно. Заслужава да се отбележи, че през последните 10 години паркингът на Роси се е удвоил и е достигнал над 56 милиона автомобила. Това е около 250 - 300 автомобила на 1000 души. Тази тенденция ще продължи и в бъдеще, тъй като руският пазар все още е далеч от насищането.

Вторият основен елемент на бизнес концепцията е фактът, че моторните горива принадлежат към категорията стоки с нееластично търсене и се търсят от населението, както и основните храни - хляб и мляко. Значителен положителен момент тук е, че бизнесът на бензиностанциите е напълно защитен от инфлационни разходи и увеличаването на цените на горивата, в някои случаи дори надвишаващи инфлацията, ви позволява да получите допълнителна част от печалбата. През последните пет години средните цени на бензина в страната са нараснали от 30 до 44%.

Освен това трябва също така да се има предвид, че нарастването на броя на електрическите превозни средства по пътищата носи незначителни рискове за пазара на горива. Тези рискове все още са минимални и в бъдеще бизнесът на бензиностанциите ще бъде изключително печеливш дори при висока цена на влизане на този пазар.

Първоначалната инвестиция е 3 710 000 рубли.

Точката на рентабилност е достигната през втория месец на работа.

Период на изплащане 17 месеца.

Средна нетна печалба от 230 000 рубли.

Описание на бизнеса, продукта или услугата

Бензиностанцията се намира на границата на града между крайградската зона, индустриалната зона и няколко жилищни зони, което осигурява достъп до основните категории клиенти. Най-близките бензиностанции на конкурентни компании се намират на 10 км и 15 км.

Основните видове моторно гориво, продавани на бензиностанции, отговарят на GOST 32513-2021, GOST 1667-68:

 • автомобилен бензин "AI 98 - премиум" (за автомобили със стандарт "Euro-5");
 • автомобилен бензин AI 95;
 • моторни бензини AI - 92;
 • дизелово гориво - дизелово гориво.

Закупуването на моторно гориво се извършва директно от регионални дилъри на едро на петролни продукти, със средна надценка не повече от 20-30%.

Бизнес план на резервоарната ферма

Дата на издаване: 02.3.015

Брой страници: 32

Автор: Бизнес проект

Категория: Пазар на услуги

Разработването на бизнес план за резервоарната ферма е извършено въз основа на един от реално изпълнените проекти на компанията "Бизнес проект". Бизнес планът е в съответствие с казахстанските и международните стандарти.

Цели на проекта:

- Привличане на инвестиционни фондове за закупуване на резервоар за резервоари за последващ лизинг;

- Обосновка на икономическата ефективност на предоставянето на услуги за отдаване под наем на резервоарна ферма.

Описание на проекта

Местоположение - Астана.

Като част от проекта ще бъде закупена под наем ферма за резервоари.

Нов.
Анализ на инвестицията в структурата на бизнес плана
Бизнес план за радиостанция
 • Време за четене 21 минути
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".