Бизнес план за отваряне на магазин

Споразумение за използването на материали на сайта

Моля, използвайте произведенията, публикувани на сайта, единствено за лични цели. Публикуването на материали на други сайтове е забранено. Това произведение (и всички останали) е достъпно за изтегляне безплатно. Можете психически да благодарите на нейния автор и екипа на сайта.

Изпратете добрата си работа в базата знания, просто използвайте формуляра по-долу

Студенти, аспиранти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще ви бъдат много благодарни.

Подобни документи

Функции и структура на бизнес плана. Методологични принципи на бизнес планирането. Описание на продукта, пазари за продажба на стоки и услуги. Конкуренция на пазарите на продажби. Маркетингов и производствен план. Правна подкрепа за дейността на фирмата. Оценка на риска и застраховка.

курсова работа [1,5 M], добавена 14.0.013

Цели за развитие и характеристики на бизнес плана. Съставът на бизнес плана. Видове стоки и услуги. Осигуряване на конкурентоспособност. Оценка на пазара. Информация за състезателите. Маркетинг, производство, правен план. Оценка на риска и застраховка. Финансов план.

курсова работа [48.9 K], добавена 23.4002

Значимостта на разработването на бизнес планове за съвременни предприятия. Възможностите на фирмата, видове произведени и планирани стоки. Пазар на продажби на стоки, производствен план. Маркетингов план, оценка на риска и застраховка. Правно подпомагане на дейностите.

курсова работа [54,7 K], добавена 23.2.010

Разработване на бизнес план за създаване на компания "Pizzeria" LLC. Описание на услугите и оценка на пазара за продуктите на компанията. Организационен и управленски план на компанията. Производствен, маркетингов и финансов план, изчисляване на точката на безубезност на проекта.

Споразумение за използването на материали на сайта

Моля, използвайте произведенията, публикувани на сайта, единствено за лични цели. Публикуването на материали на други сайтове е забранено. Това произведение (и всички останали) е достъпно за изтегляне безплатно. Можете психически да благодарите на нейния автор и екипа на сайта.

Изпратете добрата си работа в базата знания, просто използвайте формуляра по-долу

Студенти, аспиранти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще ви бъдат много благодарни.

Подобни документи

Разработване на бизнес план на примера на магазина за авточасти "Всичко за Toyota". Характеристики на продукти, работи, услуги. Пазарна оценка (потребители). Анализ на конкурентите като част от бизнес план. Маркетингови стратегии, производствен план, оценка на риска.

курсова работа [226.0 K], добавена 24.4012

Разработване на бизнес план за магазин за продажба на цифрово оборудване. Асортимент от продукти, персонал на магазина. Пазар на цифрови технологии: проучване на конкуренти. Критерии за анализ на потребителите. Маркетингови и производствени планове, маркетингови комуникации.

тест [28.3 K], добавено 16.4012

Основните цели на отваряне и обосноваване на бизнес плана на фотостудиото, оценка на този пазар и съществуващите конкуренти. Анализ на конкурентите и оценка на перспективите за развитие на това предприятие. Съставяне на производствения, маркетингов и финансов план на проекта.

бизнес план [30.7 K], добавен 18.0.011

Понятие, същност на бизнес план, неговата структура. Основните етапи от изпълнението на бизнес плана. Анализ на външната среда на предприятието за обществено хранене и потребителския пазар. Инвестиционен и финансов план. Изчисляване на производствените разходи и рентабилността на предприятието.

курсова работа [551.8 K], добавена 15.2.013

2 Фирмата и индустрията, в която е заета. 5

6 Технологичен процес. 10

7 Организационен план. 13

Списък на използваната литература .. 20

Всеки предприемач, започвайки своята дейност, трябва ясно да разбере необходимостта от бъдеще във финансови, материални, трудови и интелектуални ресурси, източници за тяхното получаване, както и да може ясно да изчисли ефективността на тяхното използване в процеса на работата на фирмата.

В условията на пазарна икономика предприемачите няма да могат да постигнат устойчив успех, ако не планират ясно и ефективно дейностите си, постоянно събират и натрупват информация както за състоянието на целевите пазари, така и за положението на конкурентите в тях и техните собствени перспективи и възможности ... С цялото разнообразие от форми на предприемачество има ключови разпоредби, които са приложими в почти всички области на търговска дейност за различни фирми. Необходимо, за да се подготви своевременно и да се избегнат потенциални трудности и опасности, като по този начин се намали рискът при постигане на поставените цели.

По този начин разработването на стратегия и тактика на производствените и икономическите дейности на компанията е най-важната задача за малък предприемач. Общоприета форма за разработване на стратегия и тактика е бизнес план.

Стойността на бизнес планирането се крие във факта, че правилно съставеният бизнес план показва перспективите за развитие на компанията, т.е. в крайна сметка отговаря на най-важния въпрос за един предприемач: струва ли си да инвестираме в този бизнес и дали ще донесе доход, който да изплати всички разходи за работна ръка и ресурси.

Бизнес планът оправдава:

- общи и специфични подробности за функционирането на предприятието на пазара;

- избор на стратегия и тактика на състезанието;

Оценете прякото въздействие върху предприемача.

Оценете косвените фактори на въздействие върху предприемача.

Какви са възможните организационни промени поради промени в обкръжаващата среда на предприемача?

Моля, дайте примери за възможни промени в структурата на предприятието.

Дайте примери за възможни промени в дейността на компанията.

Дайте примери за възможни промени в приложените технологии в предприятието.

Дайте примери за възможни промени в управленските структури и процеси в предприятието.

Дайте примери за възможни промени в организационната култура на предприятието.

Дайте примери за възможни промени в хората в предприятието.

Моля, дайте примери за възможни промени в работата на предприятието.

Каква е същността на теорията на Левин за промяната в хората?

Помислете за причините, поради които хората се противопоставят на промяната.

Опишете основните методи за промяна в организацията.

Подобни документи

Разработване на бизнес план за магазин за продажба на цифрово оборудване. Асортимент от продукти, персонал на магазина. Пазар на цифрови технологии: проучване на конкуренти. Критерии за анализ на потребителите. Маркетингови и производствени планове, маркетингови комуникации.

тест, добавен 16.4012

Основните цели на отваряне и обосноваване на бизнес плана на фотостудиото, оценка на този пазар и съществуващите конкуренти. Анализ на конкурентите и оценка на перспективите за развитие на това предприятие. Съставяне на производствения, маркетингов и финансов план на проекта.

бизнес план, добавен 18.011

Понятие, същност на бизнес план, неговата структура. Основните етапи от изпълнението на бизнес плана. Анализ на външната среда на предприятието за обществено хранене и потребителския пазар. Инвестиционен и финансов план. Изчисляване на производствените разходи и рентабилността на предприятието.

курсова работа, добавена 15.2.013

Разработване на бизнес план за създаване на предприятие - магазин за детско горно облекло. Анализ на пазара на детски дрехи в град Пушкин, конкуренти в тази област. Маркетингова стратегия за придобиване на клиенти. Прогнозиране на плана за продажби на магазин "Carlson".

курсова работа, добавена 11.015

Бизнес план за отваряне на магазин за спално бельо. Проучване и анализ на пазара на продажби на компанията. Планиран обем на доставките. Инвестиционна прогноза, дисконтов процент. Планиране на печалба, изчисляване на загубите, финансови показатели.

бизнес план, добавен 20.5.011

Анализ на пазара на домакински уреди в Санкт Петербург. Анализ на конкуренти и потребители. Разработване на основните раздели на бизнес плана. Проектиране на организационната структура на магазина. Маркетингов план. Производствен план. План за изпълнение.

тезата, добавена на 23.2021 г.

Може би ще се интересувате
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".