Бизнес план за жилищно-комунални услуги

Прегледи за бизнес план за жилищни и комунални услуги ()

Основното за бизнес плана за жилищно-комунални услуги през годината

Организация на жилищно-комуналните услуги - бизнес на границата

Бизнесът с жилищни и комунални услуги е един от най-непредсказуемите и рисковани. Въпреки че, ако подхождате разумно към въпроса, е напълно възможно да разчитате на добра печалба, като демонстрирате на другите как да правят бизнес. Откъде да започнем? На първо място с регистрацията на фирмата. Може да бъде както LLC, така и CJSC, това не е основното, най-трудното е получаването на лиценз за този вид дейност.

Когато отваря комунален бизнес, един предприемач трябва да събере много документи и да тича около длъжностни лица. Получаването на всички необходими лицензи, включително за събиране на боклук, може да отнеме от 6 месеца до една година. Финансови разходи - 1,5-2 хиляди долара. Общата първоначална инвестиция в бизнеса ще варира от 50 до 150 хиляди долара, в зависимост от обема и състоянието на жилищния фонд, който ще отиде под ваш контрол.

Печалбата в бизнеса с жилищни и комунални услуги не е толкова голяма, разходите за обслужване на поверената ви територия със сигурност ще бъдат много високи, но е много по-трудно да ги възвърнете. Обикновено доходите варират от 5-7% от общите приходи. Ако вашият жилищен фонд не надвишава 180-200 хиляди кв. метра, тогава не е необходимо да се говори за висока доходност.

Бизнесът в жилищно-комуналните услуги е най-яркият пример за борба срещу трудностите, които държавата ни е създала за себе си. Всъщност няма толкова много предприемачи, които искат да се преквалифицират, колкото мениджъри на комунални компании. И това е разбираемо - просто погледнете състоянието на жилищния фонд, който ще се обслужва от няколко оптимисти.

Въпреки това, все още съществува предложението за частни услуги в такъв бизнес като жилищния сектор. И човек може само да аплодира тези смелчаци, които са се заели с толкова трудна задача. Те трябва да започнат с персонала, тъй като този фактор играе ключова роля в жилищните и комуналните услуги. Притчите за пияните водопроводчици и електротехници отдавна са болезнени и няма да е толкова лесно да се наруши стабилно мнение.

Обществената диспечерска служба трябва да работи денонощно. За да се избегнат оплаквания от наематели, е необходимо да се осигури висококачествена и ефективна работа. Някои предприемачи наемат организации за трети страни за тези цели, но такива мерки не винаги се отплащат поради липсата на подходящо разбиране между двете услуги.

Е, и най-важното за бизнесмен, който е решил да отвори собствен бизнес в жилищния сектор, е привличането на клиенти, повечето от които са представени от председателите на HOA. С това няма да има проблеми, ако в работата си разчитате на професионален бизнес план за жилищно-комунални услуги. С негова помощ ще ви бъде по-лесно да навлезете на пазара на жилищни и комунални услуги и да постигнете финансов успех там.

Готов бизнес план за жилищно-комунални услуги от нулата с примери за изчисления за отваряне

Представеният бизнес план за жилищно-комунални услуги е възможност да се поеме контролът върху формирането на изцяло нов жилищно-комунален комплекс. Трябва да се разбере, че този случай е сравнително нов у нас и може да се срещнат много препятствия по пътя на ентусиастите. Обичайната европейска практика обаче показва, че инвестирането в жилищни и комунални услуги е изгодно, ако се захванете с бизнес, използвайки съвременни земеделски методи.

Висококачественият готов документ ще ви помогне да направите печелившо формирането на партньорство, за това трябва внимателно да проучите законите и принципите на местното самоуправление, също така трябва да разберете, че това е доста скъпо начинание. Не забравяйте, че има възможност да привлечете средства от инвеститори или спонсори за изпълнение на вашите планове и за това трябва да използвате собствените си бизнес качества.

Качествен пример за бизнес план за жилищно-комунални услуги

Изтеглете безплатни бизнес планове от специален каталог: "НАЙ-ДОБРИТЕ БЕЗПЛАТНИ РУНЕТ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ"!

Внимание! Безплатният бизнес план, предложен за изтегляне по-долу, е пример. Бизнес планът, който най-добре отговаря на вашите бизнес условия, трябва да бъде създаден с помощта на специалисти.

Пример за бизнес план за жилищно-комунални услуги, който може да бъде изтеглен

Възобновяване

Жилищно-комуналните услуги се занимават с поддръжка на жилищни помещения и комфорта на прилежащите територии.

Основната идея на този бизнес план е създаването на жилищни и комунални услуги с оборот от 39 фактури.

Проектът има 3 задачи:

1. Печелете. 2. Създайте печелившо, печелившо предприятие. 3. Удовлетворете потребителския пазар с жилищни и комунални услуги.

За финансиране на проекта се използва търговски заем в размер на 17 550 000 рубли. От първия месец на изпълнение на проекта заемът се изплаща. Заложената лихва е 17,5%. Напоследък обаче банките възнамеряват да намалят лихвения процент. Размерът на начислените лихви за целия период ще възлезе на 1 195 740 рубли. Условният период от живота на проекта е 3 години 3 месеца. Периодът на изплащане е 13 месеца, а при отстъпката е 2 години. Брутният доход за условния период на живот е 547397,4 рубли.

Финансови инвестиции

За изпълнението на този бизнес план са необходими 17 550 000 рубли. Можете да получите тази сума чрез търговски заем за 12 месеца на сетълмент. През този период банката ще реализира печалба от 1 195 740 рубли.

Изтеглете безплатни бизнес планове от специален каталог: “НАЙ-ДОБРИТЕ БЕЗПЛАТНИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ”!

Внимание! Безплатният бизнес план, предложен за изтегляне по-долу, е пример. Бизнес планът, който най-добре отговаря на вашите бизнес условия, трябва да бъде създаден с помощта на специалисти.

Пример за бизнес план за жилищно-комунални услуги, който може да бъде изтеглен

Жилищно-комуналните услуги се занимават с поддръжка на жилищни помещения и комфорта на прилежащите територии.

Основната идея на този бизнес план е създаването на жилищни и комунални услуги с оборот от 39 фактури.

1. Печелете. 2. Създайте печелившо, печелившо предприятие. 3. Удовлетворете потребителския пазар с жилищни и комунални услуги.

За финансиране на проекта се използва търговски заем в размер на 17 550 000 рубли. От първия месец на изпълнение на проекта заемът се изплаща. Заложената лихва е 17,5%. Напоследък обаче банките възнамеряват да намалят лихвения процент. Размерът на начислените лихви за целия период ще възлезе на 1 195 740 рубли. Условният период от живота на проекта е 3 години 3 месеца. Периодът на изплащане е 13 месеца, а при отстъпката е 2 години. Брутният доход за условния период на живот е 547397,4 рубли.

Финансови инвестиции

За изпълнението на този бизнес план са необходими 17 550 000 рубли. Можете да получите тази сума чрез търговски заем за 12 счетоводни месеца. През този период банката ще реализира печалба от 1 195 740 рубли.

Разходи по проекта за първата година:

1. закупуването на помещения ще възлезе на 80 000 рубли; 2. закупуване на оборудване (12 бр.) - 189 686 рубли; 3. покупка на автомобилно оборудване (9 бр.) - 14 046 000 рубли; 4. закупуване на компютърна техника - 67980 рубли; 5. закупуване на консумативи - 2 258 712 рубли; 6. обяснителни разходи за работа - 300 000 рубли; 7. заплата за работници - 12 965 400 рубли; 8. данъци - 4 145 400 рубли; 9. непредвидени разходи - 1 438 366,2 рубли.

Жилищно-комуналните услуги са оптималната сфера на дейност, на която няма да е трудно да изградите вашата общинска компания от нулата. Бизнес планът на управляващото дружество за жилищно-комунални услуги е изготвен, като се вземат предвид нуждите на жителите. Важно е да се вземат предвид всички малки неща и тогава организацията не само ще се изплати, но и ще донесе значителни доходи. Пример за бизнес план ще бъде представен по-долу.

Поетапни инструкции как да създадете управляваща компания в жилищния сектор

Как да създадете управляваща компания от нулата: необходима документация

Можете да отворите управляваща компания от нулата, но има и друга опция, като отворите нова въз основа на друга. Първият вариант предполага наличието на следните документи:

 • заявление за управляващото дружество и неговата регистрация (формуляр № 11001 от 2021 г.);
 • устав на управляващото дружество;
 • протокол от заседанието относно учредителното дружество;
 • съгласие на основателя;
 • резолюция за назначаването на директора на организацията;
 • договор за наем на помещения или гаранционно писмо от неговия собственик;
 • разписка за плащане на държавната такса.

Ако компанията е създадена въз основа на предишно действащо предприятие или придобиване на франчайз, тогава документацията е малко по-различна:

 • актуализиран устав на организацията;
 • заявление за регистрация на промени (Федерален закон № 13001 от 2021 г.);
 • протоколи от срещата, на която беше прието решение за промяна.

След това се правят промени в документацията на управляващото дружество. Програмите за развитие на предприятията се потвърждават.

След това управителният съвет трябва да избере банка, с която компанията ще си сътрудничи в бъдеще. Всички текущи и спестовни сметки са регистрирани там. Трябва да се изясни как да се открие специална сметка.

Първо се депозира половината от капитала, след което сметката трябва да бъде напълно попълнена преди изтичането на двадесет месеца. Но можете да поставите цялата определена сума в банката (по-малко от 50% не е разрешено).

Предложеният по-долу бизнес план на управляващото дружество съдържа конкретни обосновки за започване на бизнес и основни технически и икономически изчисления за функционирането му в началния етап. Бизнесът с жилищни и комунални услуги винаги се е смятал за рисков и непредсказуем. Въпреки това, ако компетентно подходите към организацията на работата и проявите постоянство, тогава в крайна сметка можете да създадете стабилна оперативна компания, която ще донесе огромни ползи за населението и солидни доходи за основателя.

По правило печалбата в жилищно-комуналните услуги е ниска поради високите разходи за различни дейности по поддръжката на поверените обекти.

Този пример ще даде представа къде и как да получите начален капитал, какво оборудване да закупите, как да организирате работата, за да осигурите рентабилността на комуналната компания и бързо да получите възвръщаемостта точка.

Следвайки предложените изчисления и препоръки, можете да станете основател на високо печелившо предприятие, което е постоянно печелившо и се радва на добра репутация на пазара на обществени услуги.

Обща информация за проекта

Целта е да се създаде бизнес за предоставяне на комунални услуги на населението. По време на изпълнението на проекта ще бъдат решени следните социално-икономически задачи:

 • Търсенето на населението за висококачествени комунални услуги на достъпна цена е задоволено.
 • Създадоха печеливш бизнес, осигуряващ нови работни места.
 • Постъпленията от данъци в местния бюджет ще се увеличат поради приходите от печалбите на компанията.

Инвестиции на търговска банка в размер на 17 550 000 рубли се привличат за финансиране на проекта (тази сума е общата стойност на проекта). Лихвеният процент по кредита е 17,5% за 1 година.

Периодът на изплащане на предприятието за жилищно-комунални услуги ще настъпи не по-късно от 3 години от датата на започване на дейността.

През този период инвеститорът ще получи доход в размер на 1 195 740 рубли.

Проектът е проектиран за 39 месеца. Прогнозираното време за достигане на точката на рентабилност е 13-ият месец за сетълмент. Преди периода на рентабилност компанията ще реализира печалба от 295 884 рубли. с месечни разходи от 1 195 740 рубли. за първата година.

Може би ще се интересувате
Как да напиша компетентен бизнес план за отваряне на аптека от нулата
Аптечен бизнес план с изчисления 2021
 • Време за четене 15 минути
Какъв бизнес можете да започнете у дома: идеи за жени, мъже, селяни и разнообразни възможности
Готови стандарти за бизнес план unido
 • Време за четене 25 минути
Управление на организационното развитие на компанията
Управление на персонала
 • Време за четене 24 минути
Искате ли да отворите работилница за шиене и ремонт на дрехи? Тогава студийният бизнес план с подробни изчисления и финансов бизнес модел ще ви бъде полезен.
Бизнес план на ателие
 • Време за четене 24 минути
Бизнес план; Камиони: пример, проба
Товарен бизнес план
 • Време за четене 17 минути
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".