Бизнес в лична помощна ферма

Добър ден, скъпи читатели!

Имате ли лична помощна ферма (PSH), в която отглеждате зеленчуци, птици или говеда за собствена консумация? Случва ли се да имате изобилие от продукти и да ги продавате на съседите си или на местния пазар? Превърнете вашата помощна ферма в печеливш бизнес!

Какво е значението на бизнеса при организирането и разработването на парцели от частни домакинства

Личното субсидиарно земеделие е форма на дейност, която генерира доход, но не се счита за предприемачество. Предимствата му са, че когато продава своите продукти, собственикът на частно домакинство не трябва да се страхува от данъчна ревизия или санитарна инспекция.

Освен това статутът на собственик на лично помощно стопанство ви дава право на държавна подкрепа под формата на субсидии и преференциални условия за кредит. Можете да се занимавате с лично земеделие въз основа на собствеността върху парцела.

Ако нямате земя във вашия имот за земеделие, имате право да я наемете от земеделска земя или територии, които се считат за част от населеното място. Размерът на разпределението се определя от местната администрация.

Максималната му площ е от 0 до 1 ха. Не е разрешено да се изгражда жилищна сграда, хотел или друга капитална структура на тази територия, но е позволено да се инсталират оранжерии, складове, временни кошари за животни и птици.

Ако нямате големи начални средства, но не се страхувате от необходимостта да работите много с ръцете и главата си, тогава бизнес план за частно домакинство е чудесна идея за започване на семеен бизнес.

Доходът от продажба на продукти, отглеждани на личен двор, не се облага с данък. Единственото задължително плащане е данък върху земята. Дали да се регистрирате в Пенсионния фонд или не, вие решавате сами.

Политиката за заместване на вноса, която е в сила в Русия от няколко години, помага да се увеличи интересът на купувачите и инвеститорите към малките селскостопански предприятия, както и да се увеличи обемът на произвежданите от тях продукти.

Как да регистрирате частно домакинство - прочетете подробна статия в нашето списание.

Парцелите за частно домакинство или личните спомагателни парцели са законно закрепена малка форма на икономическа дейност. Регистрацията на такъв бизнес ви позволява да се занимавате с развъждане на домашни птици и животни, отглеждане на зеленчуци или плодове. За започване на официални дейности в тази област е необходимо да се получат правата върху земята, където ще бъдат разположени парцелите за частно домакинство.

Не се изисква разрешение за поддържане и използване на лично помощно стопанство, тъй като това се случва едновременно с придобиването на права на собственост върху земята или сключването на договор за наем. Единственото, което ще се изисква, е да се отворят частни ферми в органа на местното самоуправление.

Частно домакинство: какво е това и какви са ползите

Частното субсидиарно земеделие не е предприемаческа дейност. В същото време е разрешено да се произвеждат и обработват селскостопански продукти за лична употреба. Излишъкът е разрешен за продажба. Личните спомагателни парцели са:

 • отглеждане на добитък, пчели, домашни птици и други животни;
 • отглеждане на градинарски култури;
 • цветарство;
 • използване на земя за оран и сено и др.

Дейностите в частните ферми се считат за нетърговски, докато членове на едно и също семейство работят на сайта. От това произтичат предимства:

 • Продуктите не се облагат с данъци.
 • Не е необходимо счетоводство.
 • Не се изисква държавна регистрация като предприемач.

Всички въпроси, свързани с частни домакински парцели, са регулирани от Закона на Руската федерация N 112-FZ "За лични спомагателни парцели" от 07. 7. 003

Броят на животните на сайта е ограничен само от изискванията на санитарните служби. Може да има всякакви видове растения и животни, най-важното е, че това не противоречи на законодателството на Руската федерация.

Например, растения, съдържащи наркотични вещества, могат да доведат до глоба или наказателно преследване. Този въпрос се регулира от Наказателния кодекс на Руската федерация (член 231 „Незаконно отглеждане на растения, които съдържат наркотични или психотропни вещества или техните прекурсори.“ Пълен списък на тези растения може да се намери в Постановлението на правителството на Руската федерация Федерация от 27 ноември 2021 г. № 934

Днес все повече и повече хора започват да се замислят да управляват лично помощно стопанство. Напълно възможно е тази форма на дейност да се разглежда като начин за допълнителен или основен доход. Всичко ли е толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед и какви клопки могат да се срещнат по пътя? По-долу ще говорим за това как да отворите частни ферми и правилно да изградите отношенията си с държавата от правна гледна точка.

Какво е LPH

Федерален закон № 112 от 07. 07. 003 определя правния аспект на дейността на парцели за частно домакинство. Въз основа на това можете да направите доста просторна дефиниция на този термин:

Тоест, когато се управлява такава ферма, получените стоки са насочени главно към задоволяване на нуждите на семейството, използващо този парцел. В същото време продажбата на излишъка не се облага с данъци и такси, тъй като частното домакинство не се счита за организация или предприемачество.

Парцел земя е необходим за управление на парцели от частно домакинство. Може да се притежава или наема. Размерът на този сайт е ограничен до 0,5 хектара по закон. Също така на тази земя може да се намира жилищна сграда. Но дори и тук има някои ограничения: площта за застрояване не трябва да заема повече от 10% от общата площ на обекта, а на земята, предвидена за полска земя, жилищното строителство обикновено е забранено. Оранжерии и стопански постройки обаче са разрешени на полето.

Процедура за регистрация на частни домакински парцели

Подготвят се разрешителни документи за извършване на определени дейности за регистрация на фермата. Парцелите за частно домакинство не трябва да бъдат регистрирани като предприятие. Разрешение за дейност идва от момента на регистрация на парцела.

За да отчетете този вид дейност, трябва да подадете заявление до администрацията на населеното място на мястото на регистрация. Там те ще направят запис в домакинската книга. За правилна регистрация може да са необходими следните данни:

 • име и данни на собственика или наемателя на земята, както и на хората, живеещи с него;
 • кадастрални характеристики на обектът: площ и местоположение;
 • броят на добитъка и домашните птици;
 • списък с машини и друго оборудване, които ще участват в дейностите на частното домакинство. Това включва и транспорт.

Характеристики на дизайна

Всъщност поддръжката на частни домакински парцели е един от видовете земеползване, узаконен на държавно ниво. Това може да се приложи и в райони, предназначени за жилищно строителство, както и в тези, разположени в селските райони. Размерът на парцела е определен и не може да надвишава допустимите параметри, въведени въз основа на законите на всяко съставно образувание на Руската федерация.

В случай, че територията надвишава определени размери, излишъкът подлежи на отчуждаване. В противен случай ще е необходимо да се регистрира селска ферма или индивидуално предприемачество. Жителите на градовете също могат да получат парцели, ако в избраното населено място има свободни парцели.

Русия промени своята социално-икономическа система. Това допринесе за промяна във финансовото състояние на хората. Налична е система за кредитиране на обикновени граждани за различни нужди. Сега можете да промените местоживеенето си. Много граждани се преместват извън града, в провинцията и избират къщи с големи домакински парцели. Напоследък това се превърна в тенденция, особено в близост до големи градове с милион жители.

Те бягат от големите градове до селата за чист въздух, за тишина и възможност да ядат храни, които не са пълни с химия. Поради факта, че продуктите в магазините започнаха да съдържат химически съставки, които са вредни за здравето, все повече хора са склонни да отглеждат свои собствени селскостопански продукти за собствена консумация. Но можете да имате и доход от личен парцел, ако отглеждате продукти за продажба. Заслужава ли си свещта? Нека да разгледаме в тази статия за печеленето на пари в лична помощна ферма.

Парцелите за частни домакинства са вид непредприемаческа дейност в производството и преработката на селскостопански продукти. Те не са регистрирани като предприемачи. Нашите граждани, които управляват собствени спомагателни парцели, са признати за земеделски производители на равна основа с фермерите и селскостопанските предприятия в съответствие с № 122-FZ „За личното спомагателно земеделие“.

Най-разпространеният феномен на частното домакинство е баба, която продава своите картофи и други зеленчуци на пазара. Срещаме се често с това явление. Всъщност тя отглежда продукти за собствена консумация, но не се нуждае от такива количества. И излишъкът се продава. Баба не може да носи продуктите си в магазина. Те просто няма да го приемат. Следователно продажбата на излишни продукти на пазара е най-често срещаният метод, който не отнема много време и пари. Панаирите, панаирите през уикендите, градските пазари и селските пазари са често срещани в днешно време. Няма твърде сериозни изисквания към продуктите.

Доста е трудно да представите своите продукти на представители на частни домакински парцели в търговската верига, твърде строги изисквания (паспорт, GOSTs за продукти, осигуряване на стабилност на доставките). На пазара те плащат само за място за търговия и тук приключват всички разходи.

Следователно, като имате възможност да продавате излишни продукти, трябва сами да решите кое е по-изгодно: да търгувате на пазара, на съседите си с вашите продукти или да отворите индивидуален предприемач и да станете предприемач и да можете да предадете продуктите си в магазините. Съгласно закона "За личните спомагателни парцели" е разрешено да се извършва самостоятелно или заедно с жители (членове на семейството). Подобна дейност не се счита за предприемачество. Следователно, той не се регулира от търговското законодателство.

Критерии за определяне на частни домакински парцели:

- парцелът има знак за статут на частни домакински парцели в документите на собственика;

- домакинството не означава печалба;

- не е забранено да се реализира излишък в какъвто и да е обем;

- в частни домакинства работят само официално пребиваващи граждани. Наемна работна ръка не е осигурена;

Да правиш бизнес и да не плащаш данъци изглежда нереалистично начинание. Въпреки това, като регистрирате лично помощно стопанство (LPH), ще печелите пари, без да се занимавате официално с предприемаческа дейност.

В същото време няма нарушения на закона, а напротив: държавата подкрепя подобни дейности. Парцелите за частни домакинства са натурално стопанство с площ до 0,5 хектара за отглеждане на растения (зеленчуци, плодове, зърнени храни, горски плодове), разплод на добитък и птици за нуждите на техните семейства.

В статията ще разгледаме нюансите и характеристиките на проектирането и поддръжката на частни домакински парцели.

Какви са характеристиките на регистрация на парцели за частно домакинство

Нека започнем, като дефинираме какво представлява личното помощно стопанство. Това ще ви помогне да разберете нюансите му.

В Закон № 112-FZ парцелите за частни домакинства са предписани като форма на непредприемаческа дейност, която позволява производството и преработката на селскостопански продукти.

Всичко, което гражданите са отгледали, принадлежи изключително на тях. Когато продава растителни продукти или например домашни птици, собственикът няма да бъде хванат в бизнеса. Такива действия се разглеждат като премахване на излишъка.

Основната характеристика е работа без регистрация на индивидуален предприемач. Можете да извършвате каквато и да е дейност на собствена или наета земя след получаване на разрешение под формата на право на собственост или на наем. Има два вида парцели за организиране на работа: заден двор и поле.

Предимството на парцелите, разположени в границите на населено място, е способността не само да отглежда животни и да отглежда плодове и зеленчуци, но и да построи тук жилищна сграда. Докато полето е изключително производство на селскостопански продукти. Тук не можете да построите никакви сгради, освен оранжерии.

Регистрацията на земята е задължителна, ако е собственост на държавата и е специално отредена за натурално земеделие. По този начин собственикът ще легитимира използването.

Какво предлага дизайнът на парцели за частни домакинства

Законът казва, че държавната подкрепа е един от компонентите на управлението на парцели от частни домакинства.

Помощта е:

Може би ще се интересувате
Бизнес план с минимални инвестиции - 40 най-добри бизнес идеи за начинаещи с минимални инвестиции
Бизнес план свежи идеи
 • Време за четене 14 минути
Пример за бизнес план за магазин за обувки с изчисления
Пример за бизнес план за железария
 • Време за четене 20 минути
Как да напишете разумно бизнес план за маркетинг
Маркетингов план в бизнес план: пример
 • Време за четене 19 минути
Бизнес план за производство на мебели
Бизнес план за производство на мебели
 • Време за четене 16 минути
Как самостоятелно да напишете бизнес план за медицински център
Бизнес план на медицински център
 • Време за четене 12 минути
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".