структура на бизнес плана

Междуфирмено планиране

Цели, цели, видове и етапи на вътрешното планиране. Организация на планирането. Производствен план на предприятието. Планиране на финансовата подкрепа на предприятието с цел максимално ефективно използване на наличните средства.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 10 минути
Бизнес планът като една от формите на вътрешното планиране

Каква е основната функция на бизнес плана? Вътрешни и външни функции на бизнес плана.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 17 минути
Основната разлика между бизнес план и инвестиционен проект

Инвестиционното планиране е ключът към успеха на всеки инвеститор. В същото време е важно планирането да има цялостен характер и да обхваща всички аспекти на предложената дейност. Разликата е бизнес ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 14 минути
Характеристики на дизайна на целовата структура на бизнес плана

Бизнес план - план, програма за изпълнение на бизнес операции, действията на компанията, съдържаща информация за компанията, продукта, нейното производство, пазари на продажби, маркетинг, организация ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 15 минути
Бизнес план на предприятието: същност, характеристики на секциите, метод на разработване и проектиране

Същност, функции, задачи и значение на понятието

 • 28-02-2021
 • Време за четене 11 минути
Бизнес план за туристическа база

Абсолютно всички обичат да си почиват. Някои хора предпочитат отвъдморските курорти. А някои хора харесват природата на Русия повече. Напоследък жителите на големите градове все по-често избират за почивка центрове за отдих, които се намират не много далеч от градовете. Там можете да си починете от шума на мегаполиса, да се насладите на живописната природа, да останете насаме със семейството или приятелите си и т.н. Плюс това струва по-малко, отколкото да отидете на почивка в чужбина. Много предприемачи мислят за отваряне ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 24 минути
Основни изисквания за бизнес план

Всеки бизнес план е много важен документ, който трябва да бъде съставен с определени изисквания и в съответствие с определени правила и разпоредби.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 16 минути
Курсова работа: Бизнес план на търговско предприятие, фирма: значение и съдържание

Концепция за предприемачество. Съдържанието на бизнес плана, неговите цели и задачи. Характеристики на предприятието PE

 • 28-02-2021
 • Време за четене 19 минути
Какво представляват проектите в бизнеса

Бизнес проектът е сред проектите на нашето време в центъра на задачите за развитие на бизнеса за търговски организации. Статията дава съществена интерпретация на проекта с неговата разлика от феномените на бизнес плана и бизнес процесите.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 23 минути
Понятието за бизнес план в системата от корпоративни планове

Система от корпоративни планове. Бизнес план: същност, цели, функции, логика на съставяне. Класификация на бизнес плановете по бизнес обекти. Инвестиционни проекти, основни показатели за оценка на тяхната ефективност. Основните раздели и процедурата за разработване на бизнес план.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 16 минути
Системата на трудовите показатели при разработването на бизнес план

Основните задачи на бизнес планирането в предприятието. Целите и функциите на бизнес планирането. Развитие на трудовите показатели. Изчисляване на ведомостта. Бонусна система. Нефинансови стимули. Трудови и социални показатели.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 14 минути
Изготвяне на бизнес план за интернет компания

Основните етапи на процедурата за бизнес планиране. Редът и особеностите на процеса на бизнес планиране.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 17 минути
Какво представлява бизнес план и как да се състави

Основните функции на бизнес плана обикновено са да се правят анализи, структура, външни функции.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 18 минути
Фирма за управление на бизнес плана

Теоретичните основи на бизнес планирането в предприятието в условията на пазарни отношения. Бизнес план като метод за извършване на финансово-икономически дейности. Разработване на проект за производство на нови продукти. Анализ на пазара и основните конкуренти.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 24 минути
Управление на бизнес процеси

Най-важният въпрос във всеки успешен проект е структурата на бизнеса. След като прочетете тази статия, можете лесно да оцените стратегията си за развитие на бизнеса и ако е необходимо да я коригирате.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 10 минути
Възобновяване на заглавната страница на структурата на бизнес плана

Да предположим, че имате идея да развивате бизнеса си в главата си и искате да работите за себе си. Идеите са малко, трябва да обмислите подробно всеки етап от формирането на вашата компания, а именно: от анализ на пазара до ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 23 минути
Как да започнете строителен бизнес от нулата: бизнес план

Когато строителна фирма има много обекти и е снабдена с поръчки за дълго време, е конкурентна и успешна, тогава организационната система за управление играе съществена роля в това. Изборът на формата на организационната система за управление зависи от нивото на строителната фирма. Всеки от тях има своите положителни и отрицателни страни.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 20 минути
Бизнес план за откриване на автосервиз

Бизнес план за откриване на автосервиз е обещаващ старт за вашия бизнес. Нека разгледаме готов бизнес план за работилница с финансови изчисления и бизнес акценти.

 • 01-03-2021
 • Време за четене 13 минути
Мисията на организацията е такава

Мисията на организацията се свежда до отразяване с една ясна и кратка фраза на смисъла на дейността на компанията, нейната мисия и ценности. Създаване на мисия

 • 28-02-2021
 • Време за четене 13 минути
Какво представлява бизнес план и как да се напише такъв

Ако решите да отворите собствена компания, важно е да изготвите бизнес план, да помислите и да изчислите всичко. Ще ви кажем как да го направите правилно.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 15 минути
Логика и метод на обосновка на структурата на бизнес плана

Бизнес план: технологично развитие и обосновка (страница 1) Поради големия обем този материал е публикуван на няколко страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ОБЩЕСТВЕНО

 • 28-02-2021
 • Време за четене 12 минути
Състав и капиталова структура на предприятието

Основни показатели на капиталовия анализ. Капиталова динамика и анализ на структурата на предприятието. Възвръщаемостта на капитала. Изчисляване на показатели на примера на руска компания

 • 28-02-2021
 • Време за четене 14 минути
Какво се състои от бизнес план: съдържание и структура на частите

Как да изготвим бизнес план за проект по такъв начин, че той да заинтересува инвеститорите? Структурата на компетентен бизнес план с описание на всеки раздел от документа.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 23 минути
Как и къде да получите субсидия за развитие на бизнеса

Продължаваме нашата поредица от статии за това как да получите субсидия със статията „Бизнес план за безвъзмездна помощ: 12 често срещани грешки“. Grant е вкусна хапка за всеки начинаещ

 • 28-02-2021
 • Време за четене 11 минути
Бизнес план според тасис стандарт

Една от програмите, предлагани от Европейския съюз за подпомагане на страните от ОНД, е TACIS. Разработен в началото на 90-те години в Западна Европа, той насърчава развитието на трайни ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 9 минути
Как да напиша бизнес план за застрахователна компания или агенция

Бизнес план като план-програма за провеждане на сделка и реализиране на печалба на тази основа, отчитане на целите. Анализ на проблемите на развитието на застрахователната индустрия. Характеристика на видовете дейности на АД

 • 28-02-2021
 • Време за четене 10 минути
Бизнес план и консултантски услуги

Бизнес план - план, програма за изпълнение на бизнес операции, действията на компанията, съдържаща информация за компанията, продукта, нейното производство, пазари на продажби, маркетинг, организация на операциите и тяхната ефективност. Бизнес план - кратък, точен, достъпен ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 20 минути
MLM СТАРТИРАНЕ

Ползите от мрежовия бизнес и как работи той? Как да го стартирате, изградите и популяризирате правилно? - Включително в Интернет. Маркетинг, бизнес план.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 20 минути
Структура на видовете бизнес концепции

Бизнес план (от английски - бизнес план) включва два термина „бизнес“ и „план“. В съвременните справочници и речници бизнесът е проактивна независима икономическа дейност на субект в ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 16 минути
Същност, необходимост и структура на бизнес план

Концепцията за бизнес план (инструмент, постигане на целта, пазарна прогноза, график по изпълнител, време, средства). Причини: проект, цялостен анализ, проучване на механизмите. Структура: автобиография, описание на компанията, продукт, задачи, прогноза.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 11 минути
Понятието за бизнес план, неговите цели и структура

Бизнес планирането като инструмент за ефективно управление на предприятието, неговата роля в съвременното предприемачество. Разработването на бизнес план в условията на пазарна икономика е необходим атрибут на съвременното управление. Целева оценка на пазарните условия.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 13 минути
Структуриране на проектни дейности в рамките на управлението

Принципи на изграждане на организационни структури за управление на проекти. Организационна структура и система от взаимоотношения между участниците в проекта. Съвременни методи и инструменти за организационно моделиране на проекти. Модерен и традиционен инструментариум.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 21 минути
Организационна структура за управление на бизнес плана

Статия: "Организационна структура на компанията" | Експоцентър Панаири: Международни изложби и конгреси ☎ 8 (800) 707-37-99, +7 (499) 795-37-99

 • 28-02-2021
 • Време за четене 13 минути
Бизнес план с организационна структура

Съдържание Въведение ………………………………………………………………………. Теоретични основи на бизнес планирането в предприятията …………… 8 Ролята на планирането на финансово-икономическите дейности на предприятията ……………………………………………………………………… ..

 • 28-02-2021
 • Време за четене 11 минути
Бизнес структура какво е

Влиянието на правилното изграждане на организационната структура и системата за управление върху ефективността на компанията. Развитие на руския бизнес: опитът на СССР, компании от 90-те години, модерни холдингови структури. Световна практика на организационно развитие.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 22 минути
Примерна организационна структура на управление на бизнес план

Как да създадем добра организационна структура: диаграми и примери. Какво трябва да имате предвид за удобно структуриране, възможни грешки.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 14 минути
Персонал в бизнес плана

Сред всички раздели на бизнес плана: Заглавна страница Меморандум за поверителност Обобщение & # x ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 24 минути
Организационна схема на организацията на бизнес план

Сред всички раздели на бизнес плана: Заглавна страница Памет ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 12 минути
Организационни модели на структури на проектни дейности

Сред всички раздели на бизнес плана: Заглавна страница Меморандум за поверителност Обобщение Инвестиционен план М ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 14 минути
Какво представлява бизнес структурата

Какво представлява бизнес структурата? Какво означава бизнес структура? В търговската сфера бизнес структурата се отнася до организацията на компанията по отношение на нейния правен статут. Избор на най-много

 • 28-02-2021
 • Време за четене 16 минути
Бизнес план на вашата собствена сладкарница или мини пекарна с изчисления

Актуализирано:% am_current_month %% am_current_year%. Бизнес план за пекарна от различни формати: производствена зала, сладкарница и кафене Прочетете най-новата информация за delaybiznes. ом !!!

 • 28-02-2021
 • Време за четене 23 минути
Адаптация на персонала: как да помогнете на служителя да се интегрира в екипа

Адаптация на персонала: програма, примери, изпълнение

 • 28-02-2021
 • Време за четене 11 минути
Пример за бизнес план за железария

В статията ще научите какво представлява бизнес план, каква е неговата структура и основно съдържание, ще получите препоръки за самостоятелно съставяне на бизнес план за железария и ще можете да разгледате пример за готов направен бизнес план.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 8 минути
Бизнес план за книжарница: как да изградим интелигентен бизнес

Как да отворите собствена книжарница. Стъпка по стъпка бизнес план за книжарница с изчисления, финансов модел, етапи на организация.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 13 минути
Класификация на бизнес плановете по цели

Формиране на изисквания и класификация на изискванията

 • 28-02-2021
 • Време за четене 14 минути
Заглавна страница на бизнес план и меморандум

Кратък инвестиционен меморандум Кратък инвестиционен меморандум 1. Кратък инвестиционен меморандум Трудно е да изненадате съвременен човек с кулинарни изкушения, включително

 • 28-02-2021
 • Време за четене 18 минути
От какво се състои бизнесът

Наталия Гараханова, маркетинг директор в дигиталната агенция Black Engine и координатор на курса за създаване на продукти в Netology, разказа какъв е бизнес моделът на Osterwalder и как да го попълните правилно. Материалът се състои от няколко части, съдържанието може да бъде намерено по-долу.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 18 минути
Как да промените бизнес структурата си, преди да привлечете инвеститор

Бизнес план за преструктуриране на предприятието Изготвяне на предложения за вземане на решения за създаване на нови стопански субекти на базата на имуществото на стопански субект. 11. Формиране и съгласие ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 8 минути
Енциклопедия на маркетинга

Как да напиша бизнес план. Съвети. За какви цели се разработват бизнес планове. Структура, състав, раздели. Правила за писане.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 21 минути
Инвестиционна структура

Класификация, структура и видове инвестиции, спецификата на тяхното въздействие върху инвестиционния анализ. Фундаментален и технически анализ. Оценка на инвестиционния риск. Фактори на околната среда и фактори на времето. Портфейлни методи за анализ на финансови инвестиции.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 11 минути
Изчерпателен икономически анализ на икономическата дейност на предприятието: методи, видове, принципи и цели

Изчерпателен икономически анализ на икономическата дейност на предприятието: методи, видове, принципи и цели Статията съдържа описание на същността на концепцията, нейните принципи и цели. Също в статията

 • 28-02-2021
 • Време за четене 11 минути
Готови стандарти за бизнес план unido

В съответствие със стандартите на UNIDO бизнес планът трябва да се състои от следните части: Обобщение Описание на индустрията и компанията Описание на услугите (стоки) Продажби и маркетинг Производствен план ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 15 минути
Управление на персонала

Организационното развитие на компанията е сложен, но ефективен процес. Доста често мениджърът на всяко ниво се сблъсква с въпросите на организационното развитие на компанията. Това се случва, когато при своето формиране организация

 • 28-02-2021
 • Време за четене 25 минути
Инфлация в структурата на бизнес плана

Законодателство - закони и кодекси на Руската федерация. Пълни текстове на документи в най-новото издание. Аналитични професионални материали. Новини от законодателството на РФ

 • 28-02-2021
 • Време за четене 25 минути
Структура на бизнес плана

Ще ви дам конкретната структура на бизнес плана. Всеки може да възприеме тази структура, тъй като тя е изключително гъвкав инструмент за писане на собствен бизнес план и как

 • 28-02-2021
 • Време за четене 16 минути
Структура на книгите и съдържание на бизнес план

Бизнес планиране, Стрекалова Н., 2012. Книгата разглежда теоретичните и приложните аспекти на планирането, които са необходими на студентите от направлението обучение "Мениджмънт" за изучаване на дисциплината "Бизнес планиране". Методологичната и информационна подкрепа са подчертани ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 19 минути
Бизнес план за инвестиционен проект

Икономика и икономическа теория Изпит за бизнес планиране Руски Llubimchik 21.9.013

 • 28-02-2021
 • Време за четене 18 минути
Подобряване на оригиналността

курсова разработка Разработване на елементи на бизнес план

 • 28-02-2021
 • Време за четене 24 минути
Планиране на производството и бизнес план на предприятието

Класификация на видовете и методите на планиране. Структурата, целите и задачите на бизнес плана. Изчисляване на показатели за използването на дълготрайни и оборотни активи, себестойността на производството, нивото на рентабилност на производството и капитала, печалбата на предприятието.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 22 минути
Предназначение типична структура на бизнес план за инвестиционен проект

Основните раздели, които съдържат типична структура на бизнес план за инвестиционен проект: 1. Заглавната страница на бизнес плана - съдържа името на компанията, нейните юридически и действителни адреси, телефони, имейл и адрес на уебсайт (ако всякакви), име и ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 15 минути
Защо имате нужда от бизнес план

Как да съставите правилно бизнес план, какви видове бизнес планиране са и за какво са предназначени.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 24 минути
Попълнена заглавна страница на бизнес план

Предишни стъпки от Ръководството за стартиране на собствен бизнес Може би си мислите, че първата страница на бизнес план не е толкова важна. Може би си прав. Но само ако пишете бизнес план ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 11 минути
Бизнес план за мини пекарни

Днес, поради нарастването на търговията както в страната, така и със съседните страни, логистичните центрове стават все по-популярни. Те могат да бъдат представени като малки ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 13 минути
Бизнес план организационен план резюме

Организационният план в бизнес плана изглежда е далеч от централното място. На практика обаче се оказва, че без организационен раздел бизнес планът не звучи като документ и е малко вероятно да бъде възможно да се получи финансов план за документ без организация.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 15 минути
Примерна организационна схема на бизнес план

Как да спестите пари при разработване на организационна структура

 • 28-02-2021
 • Време за четене 22 минути
Бизнес план организационна структура на управлението на предприятието

Сред всички раздели на бизнес плана: Заглавна страница Аз ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 8 минути
Структура за управление на бизнеса | Организационна структура на управлението

Сред всички раздели на бизнес плана: Заглавна страница Меморандум за поверителност ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 15 минути
Специфични изисквания за организацията на производството в бизнес плана

Статията описва общите изисквания за разработване на бизнес план. Ще бъдат представени и характеристиките на изискванията на банката ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 13 минути
План за маркетингови проучвания

План за маркетингови изследвания е необходим, за да може изследването да се извърши, като се вземат предвид всички важни нюанси и да бъде възможно най-надеждно.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 21 минути
Отчет за печалбите и загубите на предприятието: структура, начин на попълване, анализ

Отчет за печалбите и загубите на предприятието: структура, начин на попълване, анализ Изграждането на успешна и постоянно развиваща се компания е невъзможно без правилната организация на счетоводството и постоянни

 • 28-02-2021
 • Време за четене 13 минути
Как да напиша бизнес план (проби и примери) - Инструкция

Със сигурност всеки бизнесмен мечтае продуктите му да се рекламират и да се продават. Може би в бъдеще ще има продукти, които се рекламират, например те разказват на клиентите за себе си и ги карат да искат да си купят сами. Слагам такъв продукт на рафта и чакам. При него идва купувач, той го взема и разказва за себе си, а също така показва холограма с презентацията си

 • 01-03-2021
 • Време за четене 24 минути
Същност, цели и правила на инвестиционното планиране

Бизнес планът на инвестиционен проект е вид документ, който представя неговите достойнства, или по-скоро спазването на съществуващите икономически и правни норми, рентабилност, ефективност, устойчивост на икономически провал ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 19 минути
Указ за разработване на бизнес план

Приложение N 1. Форма на бизнес план, представен за сключване (промяна) на споразумение за поддържане на промишлени ...

 • 28-02-2021
 • Време за четене 16 минути
Структура на представяне на бизнес план

Съвети на бизнесмени за изготвяне на бизнес планове и проекти за инвеститори. Структура на презентацията, технически и дизайнерски характеристики.

 • 28-02-2021
 • Време за четене 25 минути
Курсова работа: Дизайнерски структури и тяхното приложение

Самостоятелно изготвяне на бизнес план с инструкции стъпка по стъпка. Примери за съставяне на бизнес план, безплатни мостри с изчисления.

 • 01-03-2021
 • Време за четене 20 минути
Организационна схема на раздела за бизнес план

Сред всички раздели на бизнес плана: Заглавна страница Меморандум от ...

 • 01-03-2021
 • Време за четене 22 минути
Обобщение на бизнес план

Най-важната част от бизнес плана е резюмето - обобщение на съдържанието на целия документ. Той съдържа цели и задачи, планирани показатели, размера на началните разходи и очакваното възвръщаемост на проекта. Често потенциалните инвеститори четат само тази част от плана ....

 • 01-03-2021
 • Време за четене 25 минути
Съдържание и структура на изследователския бизнес план

Структура на бизнес плана - писмено описание на даден проект, сумата и времето за изпълнението му. Такъв план характеризира целесъобразността на неговото съществуване. Съставът на бизнес план до голяма степен зависи от района, в който се намира проектът, както и от ...

 • 01-03-2021
 • Време за четене 11 минути
Как да отворите инвестиционен проект? Готов бизнес план за инвестиционен проект

Разработване на бизнес план за инвестиционен проект на производствено предприятие LLP

 • 01-03-2021
 • Време за четене 17 минути
По какво бизнес планът се различава от проекта

Инвестиционното планиране е ключът към успеха на всеки инвеститор. В същото време е важно планирането да има цялостен характер и да обхваща всички аспекти на предложената дейност. Разликата между бизнес план и инвестиционен проект е, че един час ...

 • 01-03-2021
 • Време за четене 23 минути
Основи на стратегическото планиране

Стратегическото планиране като една от управленските функции, общи характеристики на неговото съдържание и структура. Анализ на вътрешната и външната среда. Особености на избора на стратегия, ролята на оценката и контрола на нейното изпълнение. Понятието за бизнес план и неговата структура.

 • 01-03-2021
 • Време за четене 25 минути
Стратегическо управление: бележки за лекции

В сферата на управлението стратегическото бизнес планиране е основата, върху която се изгражда целият последващ план за действие. Това е цял комплекс

 • 01-03-2021
 • Време за четене 14 минути
Начини за стартиране на бизнес в САЩ

Тип: Бизнес план; Размер: 0.3 Mb. ; Определение и характеристики на бизнес планирането: цели и задачи, функции, принципи 11

 • 01-03-2021
 • Време за четене 14 минути
Бизнес планиране в предприятие в криза на предприятие

Изходът от икономическата криза често включва радикални действия. Това повдига въпроса за необходимостта от запазване на този режим след спада на критичната ситуация.

 • 01-03-2021
 • Време за четене 8 минути
Бизнес план за банка

Бизнес планът на банката е документ, демонстриращ успеха на банковия бизнес и неговата достатъчна доходност, привлекателен за тези, които потенциално могат да го подкрепят. Бизнес планът определя количествено стратегически алтернативи.

 • 01-03-2021
 • Време за четене 15 минути
Кой е бизнес анализатор и как помага на компаниите да останат една крачка напред

Теоретични основи на планирането на финансово-икономическата дейност на предприятията в съвременни условия. Понятието за бизнес план, неговата структура, цели, обхват, особености на развитието, основни препоръки за съдържанието и изготвяне на неговите раздели.

 • 01-03-2021
 • Време за четене 20 минути
Структура на бизнес плана от степен 8

Информационен урок ›Технологии› Презентации ›Презентация на 8 клетки на тема„ Бизнес план на моята ...

 • 01-03-2021
 • Време за четене 21 минути
Какво представлява бизнес план, как да се състави, неговата структура

Стандарти и методологии за изготвяне на бизнес планове, приети в Руската федерация и международни инвестиционни и финансови пазари. ОТ ...

 • 01-03-2021
 • Време за четене 21 минути
Руски правителствени стандарти за бизнес план

Стандарти и методологии за изготвяне на бизнес планове, приети в Руската федерация и международни инвестиционни и финансови пазари. Можете да го изтеглите във файла на Word в долната част на тази статия. За много ...

 • 01-03-2021
 • Време за четене 10 минути
Структура на бизнес плана

Състав и структура на бизнес план. Уместността на бизнес плана и схемата на изготвяне. Описание и анализ на индустрията.

 • 01-03-2021
 • Време за четене 10 минути
Откриване на автокъща

1. Кратък инвестиционен меморандум Започването на собствен бизнес на автокъща (автокъща) може да донесе добри печалби, ако се управлява правилно. Това съответства ...

 • 01-03-2021
 • Време за четене 22 минути
Отваряне на бензиностанция: бизнес план с идеи за промоция, анализ на пазара и риска, подчертаване на конкурентните предимства, подробни изчисления

Автосервизът е доходоносен бизнес. Възвръщаемостта идва след 3-4 години работа. За да отворите, можете да използвате заети средства. Правилната организация на бизнеса ще ви позволи да получите значителни доходи.

 • 01-03-2021
 • Време за четене 23 минути
Бизнес план на агенция за моделиране

Бизнес план на туристическа агенция Бизнес планът за туристически бизнес е абсолютно необходим, тъй като този вид дейност е доста многостранен и има редица специфични

 • 01-03-2021
 • Време за четене 8 минути
Подробен бизнес план за откриване на собствена агенция за недвижими имоти с изчисления

Отворете агенция за недвижими имоти, как агентът печели, доходността на бизнеса, колко трябва да инвестирате за стартиране на бизнес, уместността на проекта, какво е необходимо за създаване на агенция, как агенцията работи

 • 01-03-2021
 • Време за четене 16 минути
Състав на бизнес плана

Съставът на бизнес плана Съставът на бизнес плана и степента на неговата подробност зависят от размера на бъдещия проект и площта, към която принадлежи. Например, ако трябва да се установи производството на нова

 • 01-03-2021
 • Време за четене 17 минути
Анализ на отрасъла на бизнес план

Предишни стъпки от Ръководството за стартиране на собствен бизнес Преди да продължите с шестия елемент на ръководството „Как да напишете бизнес план“ според версията на Entrepreneur-Pro, нека ...

 • 01-03-2021
 • Време за четене 18 минути
Аптечен бизнес план: фармацевтичен бизнес

Как да отворите аптека? Преглед на аптечния пазар. Готов пример за бизнес план с икономически изчисления за отваряне на аптека.

 • 01-03-2021
 • Време за четене 12 минути
Бизнес план на къмпинга: строителство, храна, развлечения, персонал, ваучери

Тук можете да изтеглите и прочетете пълния бизнес план на центъра за отдих, както и да анализирате финансовите изчисления на центъра за отдих

 • 01-03-2021
 • Време за четене 23 минути
Банкови изисквания за бизнес план

Имате ли нужда от бизнес план за банка, за да получите заем? Тази статия предоставя подробни инструкции за това как можете да постигнете успех в този бизнес.

 • 01-03-2021
 • Време за четене 9 минути
Структурата на бизнес план под формата на диаграма

Структура на бизнес плана - писмено описание на даден проект, сумата и времето за изпълнението му. Такъв план характеризира целесъобразността на неговото съществуване. Съставът на бизнес плана в много ...

 • 01-03-2021
 • Време за четене 10 минути
Какво можете да откриете в малък град идеи

В малък град също можете да спечелите добри пари. С минимални инвестиции започнете да печелите пари в YouTube, отваряйте кафене, рисувайте картини, правете сапун и бижута.

 • Време за четене 15 минути
Последните публикации
Бизнес идеи с минимални инвестиции и никакви инвестиции

Бизнес идеи с минимални инвестиции. Бизнес идеи с минимални инвестиции - най-добрите идеи Повечето начинаещи имат желание да започнат собствен бизнес от нулата без финансови инвестиции

 • Време за четене 15 минути
Бизнес идеи с минимални инвестиции и никакви инвестиции
Актуални идеи за развитие на бизнеса

Материал по темата: Идеи, свързани с развитието на бизнеса, с пълно обяснение и обосновка

 • Време за четене 12 минути
Актуални идеи за развитие на бизнеса
Стратегии за развитие на малкия бизнес или 7 ефективни тактики за предприемач

Етапи на бизнес развитие и начини за увеличаване на рентабилността на всеки етап. Кои финансови инструменти не бива да се пренебрегват, за да останете на повърхността от основата до падежа на вашия бизнес.

 • Време за четене 14 минути
Стратегии за развитие на малкия бизнес или 7 ефективни тактики за предприемач
Истински бизнес идеи

Предлагаме следната тема: Съвременни бизнес идеи с подробно описание.

 • Време за четене 10 минути
Истински бизнес идеи
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".