Инкубатор на бизнес идеи

Амбициозните предприемачи се нуждаят от активна подкрепа и наставничество от своите по-опитни колеги. Бизнес инкубаторът е организация, която подкрепя различни стартиращи компании, от етапа на разработване на идея до изпълнението и популяризирането на проект.

Разработване на бизнес инкубатор

Първите организации в подкрепа на младите предприемачи се появяват в САЩ през 60-те години, когато става ясно, че много бизнес идеи ще останат в съзнанието на създателите им, ако не бъдат подкрепени навреме.

Дейности на бизнес инкубатора

Организациите, създадени в подкрепа на предприемачите, функционират напълно законно и са призовани да изпълняват функциите на „мек трамплин“ за навлизането на новосформираната компания във вътрешното и глобалното бизнес пространство. Клиентите на бизнес инкубатора могат да разчитат на следните услуги:

 • Консултантски услуги (правни, финансови, организационни)
 • Осигуряване на офис и начална инфраструктура
 • Обучение (обучения, семинари, участие в образователни програми и фокус групи)
 • Първоначални инвестиции (за подготовка и първоначално популяризиране на бизнеса)
 • Среща с инвеститори, които могат да инвестират в проекта
<

Бизнес инкубатор - уебсайт и друга информационна поддръжка в Интернет

Нито един проект не може да бъде осъществен без отстраняване на грешки на ефективни комуникационни канали, един от които е сайтът. За начинаещ бизнесмен се разработва информационен ресурс във формат за кацане (понякога многофункционален сайт), а също така те помагат за регистрация и управление на акаунт в социалните мрежи - за настройване на контекстна реклама, използване на функционалността на страницата и привличане на целевата аудитория .

Финансиране на бизнес инкубатори

Организациите за подкрепа на стартиращи предприятия получават субсидии от държавния бюджет, тъй като официалните власти се интересуват от развитието на малкия бизнес. Правният статут на организациите може да бъде държавен (когато институцията се контролира от централните власти) или общински (контрол се извършва от местната власт).

Стартови сайтове за развитие на бизнеса съществуват за сметка на данъкоплатците, за да ги подкрепят, държавните и общинските власти формират специални фондове.

Бизнес идеи в чужбина

Това не е шега, това е много сериозно

Бизнес инкубаторът е организация, чиято основна цел е да подпомага малкия бизнес в началните етапи от тяхното формиране чрез предоставяне на помещения под наем, предоставяне на консултантски, правни, счетоводни и други услуги.

За начинаещите бизнесмени използването на услугите на бизнес инкубатор ви позволява да намалите разходите за организация и управление и да насочите максималните си усилия към изпълнението на самата предприемаческа инициатива. Икономиите на разходи се дължат на ниски разходи в инкубатора.

От гледна точка на държавата създаването на бизнес инкубатори допринася за развитието на малкия бизнес. Следователно дейността на бизнес инкубаторите се регламентира от закона.

Бизнес инкубаторите обикновено са регионално свързани

Появата им е пряко свързана с нивото на икономическо развитие на региона и е насочена към по-нататъшното му развитие. Доста често те се отварят на базата на големи научни или образователни центрове, които разполагат със съответната материална база и човешки ресурси.

Сега по-подробно за услугите, предоставяни от бизнес инкубатора

В най-общия си вид списъкът на услугите, предоставяни от инкубатора, е както следва:

 • Съдействие при предоставяне на офис мебели;
 • Счетоводни или счетоводни услуги
 • Обслужване на клиенти: тяхното търсене, поръчване, получаване и обработка на обаждания.
 • Управление на записите, набор от текстови документи, печат и фотокопиране, подбор на документи от нормативната уредба по определена тема и други
 • Търсене на персонал
 • Консултации относно формирането на стратегия за насърчаване на бизнеса
 • Търсене на инвестиции
 • Провеждане на различни тематични обучения, семинари по бизнес и психология на успеха

Тези списъци може да се различават леко за всеки отделен инкубатор и да съдържат специфични услуги, свързани с характеристиките на региона, който обслужват.

Сега по-подробно за това как да влезете в бизнес инкубатора

Разбира се, първо трябва да имате бизнес идея и проект, поне общ, за да я реализирате. Видът дейност, която планирате да извършвате, трябва да е легална и в идеалния случай да бъде търсена в региона.

Бизнес идеи в чужбина. Нови бизнес идеи от чужбина Ще разберете дали популярните в Европа бизнес идеи ще могат да се утвърдят при нас и колко успешни ще бъдат те. Какви са указанията за малки

Бизнес инкубаторът е организация, която подкрепя амбициозни предприемачи. Помощта се състои в пълна подкрепа на бизнеса, от разработването на идея до комерсиализацията. За стартиращите се предлагат редица услуги и ресурси, включително съвети по икономически и правни въпроси. По този начин бизнес инкубаторът помага на новодошлите да застанат здраво на крака.

Съдържание

Какво е

Бизнес инкубаторът е структура, която създава „парникова“ среда за начинаещи в бизнеса.

Стартиращият и неговият екип са снабдени с всичко необходимо при преференциални условия:

 • Стая, оборудвана с уреди и мебели;
 • Средства за комуникация;
 • Консултации на счетоводител, маркетинг, адвокат, анализатор; <
 • Провеждане на рекламна кампания;
 • Финансова подкрепа;
 • Обучение на персонала;
 • Съдействие при кредитиране;
 • Привличане инвеститори.

Предприемачите, които искат да започнат собствен бизнес, имат уникалната възможност да преминат пътя на формиране от разработване на бизнес стратегия до навлизане на пазара с подкрепата на професионалисти. Инкубацията на новоотсечена компания отнема около 3 години, преди компанията да се утвърди на пазара. След това израсналото предприятие продължава да функционира независимо.

При регистрация бизнес инкубаторът трябва да отговаря на следните изисквания:

 • наличието на помещения от поне 900 м2;
 • най-малко 760 м2 трябва да бъдат отпуснати под наем на предприемачи;
 • организация на работни места (70 служители);
 • наличие на стая, оборудвана за преговори;
 • оборудване на залата за лекции, семинари;
 • обучен персонал.

В допълнение към сортирането на идеи, за които се твърди, че са подкрепени от организация, бизнес инкубаторът може самостоятелно да инициира популяризирането на предприемачески проект, приоритет за държавната икономика.

Актуални бизнес идеи от Европа

Отглеждането на млади бизнесмени като пилета - преди десетилетие тази мисъл звучеше като глупава шега. Днес такъв феномен като бизнес инкубатор набира все по-голяма популярност. Да, те растат, помагат, подкрепят. И ако вашето стартиране наистина си заслужава, но му липсват ресурси или експертни съвети, прочетете внимателно статията ни.

Нека започнем с дефиниране на концепцията. Бизнес инкубатор е специализирана организация, която подкрепя амбициозни предприемачи и ви помага да развиете бизнеса си. Основната цел е да се помогне на бизнеса да се изправи на крака.

Каква полза?

Бизнес инкубатор дава на предприемач:

Цената за наемане на прилична стая не е достъпна за начинаещ бизнесмен, който всъщност все още не е спечелил нищо. Бизнес инкубаторът може да осигури необходимото пространство за минимален наем.

2. Пощенски и секретарски услуги.

Обработката на кореспонденция и комуникацията с властите отнема време, а бизнес инкубаторът също се грижи за този проблем.

Не всеки начинаещ предприемач има достатъчно познания в областта на юриспруденцията, патентите, данъчното законодателство и други аспекти на правенето на бизнес. Често се нуждаете от професионален съвет, който да ви помогне да приспаднете договора, а също така да обясните например колко легитимни и разумни са претенциите на властите или бизнес партньорите.

4. Съдействие за привличане на инвестиции.

Те ще ви помогнат да съставите правилно документи за получаване на държавни субсидии, да формулирате и да предоставите гаранционни задължения на инвеститорите и банките.

Често бизнес инкубаторът помага да се организират участия в изложби, конференции, да се проведе презентация и да се създаде корпоративна идентичност.

6. Търгове, конкурси, безвъзмездни средства.

Актуални бизнес идеи от Европа. Обещаващи бизнес идеи от чужбина Американците се оказаха не толкова

Чувайки думата „инкубатор“, веднага си представяме специален апарат за отглеждане на пилета, където те са защитени от враждебна външна среда. В бизнес сферата целта на инкубатора не се е променила - само съдържанието му се е променило: бизнес инкубаторите наистина „отглеждат“ проекти на стартиращи предприемачи, като им предоставят цялостна помощ.

Законът определя бизнес инкубаторите като организации, чиято цел е да подкрепят начинаещи предприемачи, които нямат достатъчно средства и знания, за да реализират идеи, които могат да генерират доходи в бъдеще. С други думи, в идеалния случай такива институции работят като центрове за разпространение на иновации, но, за съжаление, често се свежда до банален наем на евтини офиси - без по-необходимите консултации и организиране на полезни срещи в началния етап на проекта.

История на възникването и разпространението на бизнес инкубаторите

Първите организации, наподобяващи бизнес инкубатори, се появяват във Великобритания в средата на 20-ти век. И първият бизнес инкубатор от модерен тип се появява в Америка (Батавия) през 1959 г. - в отговор на Голямата депресия: предприемачът Джоузеф Миско придобива склад, който той превръща в бизнес инкубатор, като по този начин създава работни места в родния си град. Идеята на Миско изведнъж започва да набира популярност и по-малко от 30 години по-късно, през 1985 г., в света вече има 70 инкубатора. През 1992 г. броят им се увеличи до 470, а през 1995 г. почти се утрои и възлезе на 1100. Очевидна беше необходимостта да се регулира и контролира работата на такива институции: появи се Националната асоциация на бизнес инкубаторите. Разбира се, бизнес инкубаторите завладяха САЩ на първо място - и имаше няколко причини за това. Първо, беше необходимо да се възстановят разрушените градове и индустрията. На второ място, беше необходимо да се стимулира предприемаческата активност и да се развиват иновативни дейности в университетите. Трето, бяха създадени благоприятни условия за международно сътрудничество.

В Русия първите бизнес инкубатори започват да се появяват през 90-те години, тъй като по-рано, при планираната съветска икономика, такива организации по принцип не могат да съществуват. Първите бизнес инкубатори в Русия се появиха на базата на Академията за пазар и управление (общо 13 институции). Впоследствие, благодарение на безвъзмездните средства от Америка и Канада, броят на организациите се увеличи.

През 2021 г. държавата започна да помага на основателите на бизнес инкубатори. Руското правителство предоставя субсидии за изграждане, оборудване, реконструкция и основен ремонт на сгради, където се намират такива организации.

През 2021 г. бяха преведени повече от милиард рубли за развитието на бизнес инкубатори в регионите (от които над 650 милиона рубли от федералния бюджет и почти 400 милиона рубли от регионалните бюджети).

Плюсове и минуси на бизнес инкубаторите

Работата в бизнес инкубатор предлага редица предимства за начинаещите бизнесмени, особено ако е избрана правилната организация, която да изпълнява задълженията си. Какви бонуси очакват тези, които решат да развиват бизнеса си в „парникови условия“?

 • Ниска цена за наемане на офис в бизнес инкубатор. През първата година помещенията се предоставят безплатно (или срещу минимална такса), през втората година плащането варира на ниво 40-45%, през третата - 90-95%.

 • Безплатни офис услуги (документи, получаване и изпращане на кореспонденция, факс, печат, зашиване), безплатен интернет.
 • Бърз резултат. Добре организираната инкубаторна инфраструктура ви помага да видите резултатите от една идея по-бързо, отколкото при нормални условия. Създателите организират полезни срещи, обучения и образователни курсове, които подготвят бизнесмените да излязат на „свободен флоат“.
 • Информационна поддръжка - осигуряване на достъп до каталози, бази данни и справочници.
 • Предоставяне на бизнес услуги. Той се различава в различните организации и включва патентни и правни услуги, счетоводство, одит и маркетингови услуги.
 • Съдействие при намиране на инвеститори, включително подготовка на документи за кандидатстване за безвъзмездна помощ, както и самопривличане на инвеститори и безвъзмездни средства. Съдействие за получаване на банкови гаранции.
 • Организация на производствения процес. Инкубаторите си сътрудничат с университети, институти, изследователски институти, промишлени предприятия, което дава достъп до резултатите от научните изследвания и специално оборудване.
 • Помогнете за реклама, създаване на собствен стил, намиране на изложбени площадки и площи, предоставяне на възможност за участие в специализирани изложби и конференции.

 • Участие в бизнес средата, срещи с други предприемачи, запознаване със сенчестите страни на избрания отрасъл.

Нов.
Бизнес в страната производство на идеи
Идеи за дачен бизнес
 • Време за четене 25 минути
Пример за бизнес идея
Интересен пример за бизнес идея
 • Време за четене 14 минути
Как самостоятелно да популяризирате бизнеса си в Интернет
Интересна идея за бизнес услуги
 • Време за четене 19 минути
Най-печелившият бизнес в страната
Как да печелите пари със земя
 • Време за четене 13 минути
Бизнес идеи с малки инвестиции в Украйна у дома
Новини бизнес идеи
 • Време за четене 9 минути
Интересна идея за i бизнес
Интересна идея за i бизнес
 • Време за четене 18 минути
3 интересни идеи за вашия бизнес с инвестиции от 100 000 рубли
Полезни съвети за всички поводи
 • Време за четене 20 минути
Интересна бизнес идея
Интересна бизнес идея
 • Време за четене 19 минути
Прости бизнес идеи
Прости бизнес идеи без инвестиции
 • Време за четене 9 минути
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".