Горски бизнес

Дървото продължава да бъде един от материалите, широко използвани в човешката дейност.

Дървесината се използва в строителството, мебелите, битовите предмети и хартията като суровина за химическата промишленост. Следователно дърводобивът и обработката на дървесина се считат за важен производствен сегмент.

От икономическа гледна точка преработката и продажбата на дървен материал е обещаващ печеливш бизнес. Това важи в случая с предприемач, който осигурява логистика, условия за производство на конкурентни продукти и бърз оборот на капитала.

Печелившо ли е да се занимаваш с горско стопанство

Цялостната оценка ще бъде подпомогната от:

 • Изчисляване на себестойността, приблизителната цена на непреработената дървесина, произведените дървен материал.
 • Анализ на търсенето. В търговията с дървен материал потребителите изграждат бази, магазини за строителни материали, предприятия, които произвеждат вторична дървообработка, търговски посредници и частни лица. За всяка категория трябва да вземете предвид обема на търсенето и платежоспособността.
 • Анализ на конкурентната среда. Прегледът изследва предприятия, работещи в едни и същи пазарни сегменти, като се вземат предвид обемите на производство, асортимент, ценова политика, география (адреси на централата, търговски обекти, местоположение на доставчиците на суровини) и логистика.

Резултатите от изчисленията ще формират основата на бизнес плана и ще отговорят на въпроса колко печеливша е търговията. Според средните оценки баналната препродажба на едро носи около 250 рубли. печалба на 1 м³ продукти.

Рентабилността на бизнеса за производство и продажба на резан дървен материал е много по-висока - 1 м³ дървен материал дава 750-2021 рубли. доход.

Регистрация на бизнеса

Изборът се определя от целта на крайния продукт:

Здравейте читатели и абонати на блогове. Андрей Ноак е във връзка. Днес ще ви кажа как да създадете VIP бизнес за горско стопанство. Разбира се, това ще бъде само част от информацията, която бъдещият собственик на бизнеса трябва да знае.

Идва времето, когато процесите на дъмпингово-докарани триони приключват, днес се нуждаем от интелигентни технологични процеси на управление и организация в производството. Вече не е достатъчно да се работи просто като колективни фермери, необходимо е да се въведат нови технологични иновации. Някой смята, че бизнесът ми просто не върви, всъщност просто трябва да го промените, трябва да го направите по-прозрачен и печеливш.

В статията ще засегна въпросите за правилността на дефиницията на структурата на производството, изграждането на технологията на процеса, образованието на екипа; Ще споделя тайните от собствения си опит. От материала ще научите на какво трябва да обърнете внимание преди всичко при планирането на производството.

Инвестиции

В тази статия няма да говорим много за инвестиции, но искам да кажа, че това е много сериозен и важен момент и около 40% от успеха на вашия бъдещ бизнес зависи от инвестициите.

Организация на горския бизнес

Всяко предприятие се състои от секции и функционални отдели. В малкото производство по правило няма отдели, но техните функции все пак се изпълняват. За да разберете как ще функционира предприятието в бъдеще, когато планирате производствения процес, трябва предварително да помислите за наличието на конкретни отдели и да установите задачите, които ще им бъдат възложени. Ние помагаме да се организира правилно структурата, която в бъдеще може да се изпомпва само постепенно (можете да използвате и нашата помощ).

Пример за отдели и задачи, възложени им:

 • Енергия - минималната консумация на електричество, топлинна енергия, възможно най-дългата работа на електрическото оборудване. Също така, мерки за намаляване на разходите, като контрол на електроенергията на кубичен метър дървесина и т.н .;
 • Технологични - минимални разходи за суровини, повишаване на качеството на продукта, има поне 40 дейности само в дъскорезницата ;
 • Механично - намаляване на престоя на оборудването поради навременен ремонт;
 • Автоматизирани системи за управление на процесите (автоматизирани системи за управление на процесите) - минимално човешко участие директно в производството;
 • Информационни (при по-развити предприятия) - видеонаблюдение, информационна сигурност на продукцията и др.
 • Организационният е друг важен критерий, около 30% от успеха на предприятието зависи от собственика, искам да отбележа от собственика, а не от мениджъра.

Ако искате да получите успешно предприятие, всяка от тези области трябва да се изпомпва и да се обърне специално внимание на организационните, технологичните и механичните области.

Материал по темата: „Гора за бизнес идеи“ с пълно обяснение и обосновка.

горски бизнес от нулата

Когато говорим за горския бизнес, обикновено имаме предвид работа с дърво. Този тип бизнес е доста технологичен, в смисъл че изисква много специфично количество оборудване, персонал, обслужващ това оборудване, както и горива и смазочни материали. Следователно е доста трудно да се очаква да започнете такъв горски бизнес от нулата - въпреки това първоначалните разходи тук вероятно ще бъдат значителни (разбира се, с изключение на случаите, когато вече разполагате с оборудването, необходимо за сеч, транспортиране и рязане на дърва ).

Затова днес предлагаме да разгледаме горския бизнес от малко по-различен ъгъл, а именно да използваме от дарбите на Природата не само дървесината, но и това, което се нарича диви растения. Това са гъби, горски плодове, ядки, лечебни растения, смола, шишарки, игли, корени, папрати и всичко останало, което расте в гората и е търсено сред населението.

В тази област на горския бизнес, от една страна, всичко е по-лесно, а от друга по-трудно, отколкото при дърводобива.

Разбира се, когато се работи с диви растения, има много ръчен труд и тук е свещено нещо да се ангажираш с работа на местното селско население. Обикновено в селата има големи проблеми с работата, така че намирането на служители не е трудно. Но в същото време манталитетът на селяните често е такъв, че те не работят стабилно и не е задължително, злоупотребяват с алкохол и т.н. Ето защо, ако успеете да съберете добър солиден персонал от добросъвестни работници - помислете, че успехът на вашата компания е гарантиран на 90%!

Друг важен момент при събирането на дивите растения е разработването и внедряването на технологии за консервиране на събраните суровини. В края на краищата различните видове диви растения изискват напълно различни методи за обработка: някои трябва да се сушат на сянка, други на слънце, други се нуждаят от незабавна ферментация веднага след прибиране на реколтата, други трябва да се варят в захар, други просто да се осолят в силен физиологичен разтвор, за някои се нуждаете от оборудване за шоково замразяване и др.

Тоест, квалификацията на специалистите, които ще се занимават с това, е много важна за получаване на стоки с добро качество. Но от друга страна, всички тези технологични процеси не са толкова сложни, че обикновена селска любовница не би могла да се справи с тях - следователно, отново, ако имате солиден персонал, можете лесно да ги научите на всички тънкости на правилното промишлено събиране на диви растения.

Нека сега се докоснем до сезонността на узряването на дивите растения. В различните населени места списъкът на събраните природни дарове ще се различава, но във всеки случай всяко диво растение има свое време за събиране, така че този бизнес е сезонен. Но обикновено в гората все още расте не един вид растения, подходящи за събиране, а няколко - и времето за узряване за тях най-вероятно ще бъде различно, поради което сезонността няма да бъде толкова изразена.

И последният, но много важен момент. Когато работите с диви растения, е важно не само да ги съберете и подготвите правилно, но и да ги продадете на някого. Тоест в самото начало на създаването на горски бизнес с диви растения е необходимо да се присъедини към пазара на продажби. Дали ще си сътрудничите с търговски вериги или просто ще преговаряте с търговци на едро-препродавачи не е толкова важно, основното е стоките да отиват при купувача навреме. Тъй като естественият продукт, както знаете, няма много дълъг срок на годност.

Бизнес идеи от нулата

Дърводобивната промишленост във всяка държава заема значителен сегмент от цялото производство. Поради това много предприемачи сериозно се замислят какъв доход може да се получи от дървообработването и какво е необходимо, за да бъдат произведените продукти конкурентоспособни не само на вътрешния пазар, но и в международен план.

Важно е да разберете, че такъв успех може да бъде постигнат, ако използвате само висококачествено и модерно техническо оборудване във вашето производство. Така че, първият съвет е да не пестите пари за добро оборудване.

Но преди да започнете да търсите и закупувате цялото необходимо оборудване, трябва да отговорите на следните въпроси:

 • Какво точно ще направите и ще се търсят ли тези продукти?
 • Къде ще се намира цехът за дървообработване?
 • Как много хора ще работят?
 • Имате ли нужда от застраховка?

Е, ако все още не можете да отговорите със сигурност на всички тези въпроси, тогава тези 5 стъпки ще ви помогнат да решите всичко.

Стъпка Регистрация на компанията и бизнес план

Преди всичко, преди да регистрирате вашата компания, трябва внимателно да анализирате съвременния пазар. Разберете какво се търси и кое не. Какъв материал се използва за направата на определен продукт, колко конкуриращи се компании има и дали такъв бизнес ще бъде печеливш. Ето защо се изготвя бизнес план.

Трябва да се отбележи, че ако не сте силни в подобни въпроси, сега има много фирми, които се занимават с изготвяне на бизнес планове за различни предприятия. Благодарение на бизнес плана, който се състои от много раздели за оценка и анализ, можете да се запознаете не само с вашите конкуренти, но и да научите за всички фактори, които влияят върху горската и дървообработващата индустрия. В допълнение, висококачественият бизнес план включва и следното:

 • Изчисляване на средната цена за произведените продукти.
 • Анализ на всички възможни купувачи и клиенти за вашите продукти. Трябва да се разбере, че в повечето случаи ще трябва да си сътрудничите с железарски магазини и компании, предприятия, които произвеждат мебели или рециклиране, както и с хора, които притежават летни вили.
 • Преглед на всички видове компании, които ще създадат конкуренция за вас на пазара, както и тяхното ниво на конкурентоспособност. При съставянето на този анализ се вземат предвид местоположението на предприятието, неговата производителност, ценова политика, стабилност на активите и много други. Трябва да се отбележи, че този отчет ще включва както вашите данни, така и всички конкуренти. Това ще ви помогне да анализирате добре целия пазар.

Само след като имате висококачествен бизнес план, едва тогава можете спокойно да отидете и да регистрирате бъдещото си предприятие, особено след като тук няма нищо сложно. Но на първо място, трябва да съберете всички документи, необходими за това, ако не искате да се занимавате със събирането на всички документи, тогава можете да се обърнете за помощ към всяка адвокатска кантора и те ще ви помогнат с всичко. Трябва да се отбележи, че можете да регистрирате предприятие, което ще се занимава с дървообработване под всякаква организационна форма, но трябва да имате следните документи:

 • Данъчно счетоводство.
 • Документ от пенсионен фонд.
 • Присвояване на код и регистрация от комисията по статистика.
 • Здравно осигуряване.
 • Наличие на банкова сметка.

Е, след като регистрирате бизнес, трябва да се погрижите и за помещенията.

Русия има най-значителните горски резервати, почти една четвърт от целия свят.

Горите на нашата страна представляват колосална ресурсна база.

В същото време се използват не повече от половината от всички дървесни отпадъци, а в Сибир, тоест в „горския“ регион на страната ни, не повече от 35% от дървесните суровини.

Останалото просто се изхвърля без никакъв опит за изхвърляне.

Останките не са преработени:

 • дървесни зелени;
 • кора;
 • дървени стърготини;
 • стърготини.

По този начин цифрите показват наличието на възможности за развитие на бизнеса в тази индустрия.

Перспективи за развитие

В близкото минало отпадъците от дъскорезници просто бяха унищожени. Бизнес, изграден на основата на преработка на дървесни отпадъци, е:

 • обещаващ;
 • не изисква значителни инвестиции;
 • има достъпна производствена организация.

Отпадъците от дървообработващата и горската промишленост са буци и меки отпадъци:

Може би ще се интересувате
Коя е най-добрата бизнес идея
Най-добрите идеи за стартиране
 • Време за четене 21 минути
Как да изберем най-бързо плащащия бизнес и колко печеливш е той
Бизнес с идея за бързо изплащане
 • Време за четене 14 минути
Топ 12 най-продавани продукти през 2021 г.
Търговия, стоки
 • Време за четене 17 минути
Готови бизнес идеи за малък бизнес
Готови бизнес идеи за малък бизнес
 • Време за четене 19 минути
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".