Изграждане на нискоетажни къщи за продажба

Строителният бизнес е един от най-печелившите, тъй като търсенето на строителни материали винаги е голямо и в по-малка степен зависи от икономическата ситуация в страната. Доходността дори по време на кризата е 70%. Но в тази област е по-важно от всяко друго място правилно да се организира и обработи бизнес идея.

Алгоритъм за създаване на собствен бизнес

На първо място, трябва да изготвите бизнес план, който ще включва анализи и приблизителна част от приходите / разходите. Приблизителният обем на качествен бизнес план е най-малко 40 страници. При организирането на производството трябва да се вземат предвид следните фактори:

Важно е производството на много строителни материали да изисква високотехнологично оборудване, а за него - специалисти с подходящи заплати. Следователно е необходимо правилно да се изчисли точката, в която са описани средствата за заплата на специалисти.

Алгоритъм за директно създаване на бизнес:

 • Анализ на пазара за идентифициране както на преки, така и на непреки конкуренти.
 • Правилен избор на помещения, където ще се намира производството.
 • Закупуване на необходимото оборудване.
 • Закупуване на суровини за производство.
 • Наемане на служители.
 • Реклама и маркетингова промоция.
 • Установяване на канали за разпространение.

В допълнение към горното, в плана могат да бъдат представени допълнителни елементи, в зависимост от спецификата на производството.

Коя посока да избера

Изборът на варианти в този бизнес е много богат. В същото време все повече се появяват нови строителни материали, което означава, че възможностите се разширяват. За да успее една бизнес идея е важно предприемачът да има поне първоначални основни познания за избрания строителен материал. Такива знания увеличават вероятността за бъдещ успех в бизнеса с 30-50%.

Освен това не забравяйте да вземете предвид региона на разпространение и продажба на продукти.

Ето няколко популярни идеи за строителната индустрия:

 • Производство на изкуствен камък. Организационни разходи - 150 хиляди рубли. Потребление на месец - 30 000, доход на месец - 50 000. Изплащане - 8 месеца.
 • Изработване на дървени колиби. Организация - 200 хиляди. Доход на месец - 60 хиляди. Потребление - 40 хиляди. Изплащане - 10 месеца.
 • Производство на самонарезни винтове. Разходи - 450 хиляди. Доход - 120 хиляди, разход - 90 хиляди. Периодът на изплащане е 15 месеца.
 • тротоарни плочи. Организационни разходи - 205 хиляди. Разходи - 70 хиляди, доходи - 100 хиляди. Изплащане 7 месеца.

Изграждането на нискоетажни къщи за продажба преди няколко години беше доста печеливш бизнес с ниски рискове и доста добра рентабилност. Вилните селища около големи градове и областни центрове възникват едно след друго. Малките строителни компании не отидоха на вятъра, тъй като разликата между цената на 1 квадратен метър готови жилища и това, което беше инвестирано в изграждането на сгради (марж), беше доста висока и „навлизането“ в бизнеса не изискваше много ресурси.

Сега ситуацията се е променила. Със съжаление може да се каже, че строителството на нискоетажни къщи за продажба не е много подходяща работа за влизане в търговията. Дори предприемачът да има добър начален капитал, трудно ще започне да строи.

Големи търговски търгове

Всяка къща започва със земята, върху която ще бъде построена. И на този етап начинаещите бизнесмени, които вече са измислили планове за вилните селища, които са издигнали в съзнанието си, първо ще бъдат разочаровани.

Пустата земя за индивидуално жилищно строителство (индивидуално жилищно строителство) е почти винаги общински актив (собственост на кметството или регионалната администрация), който властите се опитват да продадат или отдадат под наем при най-изгодни условия за тях си. Как работи:

 • Градоустройственият план, който е във всяко голямо населено място, предварително запазва парцели за такова развитие. По правило документът се актуализира веднъж на всеки пет години.
 • Обявява се търг или търг за правото на изграждане на сайта. Какво може да „искат” властите? Винаги - впечатляваща сума пари. Дори в провинциите тази сума понякога надхвърля 100 милиона рубли за две до три дузини хектара. И сайтът в повечето случаи няма да бъде ваша собственост. Само под наем.

Пари не е всичко, което длъжностните лица от администрацията на собствеността на град, територия или регион могат да пожелаят. Практиката от последните години показва, че договорът предвижда изграждането на „цялата необходима инфраструктура“. Това е, внимание: детски градини за определен брой места, поликлиника или FAP, вътрешни квартали пътища, комунални услуги - електричество, вода, канализация, газ, ако това е предвидено в плана за развитие. Дори един проект за развитие на такава територия струва много пари.

Логиката на властите е ясна. Осигуряването на инфраструктура за нови области е отговорност на общините, но последните нямат пари. Така че те търсят извънбюджетни източници на финансиране. Неспазването на тези условия на договора заплашва да загуби правото на наем, дори ако парцелите вече имат къщи в висока степен на готовност.

Друго често срещано условие в търговете за развитие на нови територии са изискванията към самия предприемач. Това може да бъде бизнес репутация (вече съществуващ опит в изпълнението на такива проекти), размерът на уставния капитал, наличието на сертифицирани специалисти и още милион условия. Можете сами да намерите съобщението за такъв търг на уебсайта на федералното правителство за обществени поръчки или неговия регионален аналог. Уверяваме ви, че много неща ще ви станат ясни.

Така че, въпреки факта, че Министерството на строителството твърди, че ниското строителство е подходящо за малък и среден бизнес, практиката показва обратното. Създаването на комплекси е голям бизнес с големи доходи и пътят за начинаещи там все още не е наличен.

Но не се обезсърчавайте. Можете да опитате различен, по-малък бизнес модел.

Покупка и продажба на бизнес оборудване

Покупка и продажба на бизнес оборудване

Строителният бизнес е обещаваща пазарна област с висока конкуренция. За успешното изпълнение на проекта е необходимо внимателно да се подготвят и разглобят „клопките“ в този бранш

Въпреки факта, че бизнесът с басейни изисква впечатляваща инвестиция при стартиране, бизнесът се изплаща бързо - особено предвид факта, че спортът в Русия става все по-популярен.

Какво трябва да знаете за изграждането на басейни за крайградска зона

Водоснабдяването на кладенеца позволява решаването на проблема с осигуряването на вода в селска къща за семейство от 4 души. Малка компания може да свърши тази работа, която не се нуждае от много пари, за да започне

Инсталирането на улуци в сложни обекти изисква инженерна работа и се извършва, като правило, от високи монтажници. Препоръчително е малките фирми да се фокусират върху поръчки за частни търговци. За да направите това, е необходимо да имате ръчно оборудване за производство на фасонирани части.

Печелим пари за изграждането на сглобяеми обекти по безрамковия метод

В този случай не можете без портфолио

Как да станете строител възможно най-скоро

Как да изграждате правилно, да намирате договори и да оцелявате, дори когато индустрията е препълнена с конкременти

Руснаците са наследили идеята за организиране на строителна компания като мащабна дейност със стотици постоянни служители от съветските тръстове. Всъщност успехът на дадено предприятие зависи от два фактора: висококачествен персонал и компетентен подбор на клиенти.

Бизнес концепция

Фирма, която се надява да навлезе на пазара и да се конкурира при равни условия с успешни конкуренти, трябва да предложи възможно най-широк спектър от услуги, от проектиране на проекти до строителство и довършителни работи.

Задачите на мултидисциплинарната организация включват:

 • предоставяне на услуги за разработване на индивидуални архитектурни и строителни и дизайнерски проекти;
 • адаптиране на стандартни решения;
 • изграждане на индивидуални жилищни сгради, търговски обекти и конструкции;
 • обновяване на апартаменти, селски къщи и офис помещения.

Началото на дейностите в конкретна област от региона ще ви позволи да се конкурирате с добре популяризирани конкуренти в познаването на района, условията на строителство и характеристиките на възвръщаемостта на проекта.

Кратко описание на начина на организиране на строителна компания в четири стъпки:

 • провеждане на предварителен анализ на състоянието на икономиката на територията;
 • създаване на база за създаване на проекти с определена цена;
 • изберете подходящ строителен материал;
 • сключете целеви споразумения за партньорство.

Следващият бизнес план за строителна компания подробно описва горните точки.

Изграждането и ремонтът на жилища, комунални услуги, промишлени и офис сгради се извършват винаги, независимо от икономическите кризи, въздействието на други фактори.

Строителните и довършителни материали се купуват постоянно, а индустрията остава обещаваща. Фактор за успех беше развитието на технологията, която реши проблемите с качеството на материалите и ефективността на производството.

Оценките на бизнес проектите в тази област дават рентабилност от 70% при най-неблагоприятните външни условия и възвръщаемост в рамките на 1-2 години.

Избор на посока за развитие

Собственикът на бизнеса трябва да помисли:

 • Перспективи на посоката;
 • Наличност или начини за закупуване на необходимите активи.

Бизнес перспективите предполагат:

Перспективата за посока е субективен фактор, който зависи от конкретни условия. Обемът на инвестициите се възприема като възпиращ фактор от компания, която няма големи резерви. Но такава бариера за навлизане, която намалява конкуренцията, е от полза за голяма компания.

Като активи трябва да разгледате:

 • Дълготрайни активи (недвижими имоти, оборудване, транспорт), материални запаси (суровини, материали).
 • Финанси.
 • Нематериални активи (софтуер, патенти, лицензи).
 • База клиенти и база доставчици.
 • Опит и обучение.

Активите ускоряват развитието на предприятието и изхода към печеливша работа. Но дори липсата на някои елементи от списъка не е критична, въпреки че усложнява дейността на компанията.

Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".