Как да отворите своя бизнес в Казахстан: идеи и тяхното изпълнение

В Казахстан интересът на хората към възможностите на малкия бизнес нараства всяка година. И младите хора, и тези, които вече са работили за други част от живота си, мечтаят да работят за себе си, а не за чуждия „чичо“. В крайна сметка всички разбираме, че като работим за себе си, ние отваряме много възможности и перспективи. И е толкова хубаво да знаете, че всичко зависи само от вашите способности.

Мечтата за собствения им бизнес за мнозина остава само мечта, не само защото повечето хора се страхуват да направят първата крачка в нова посока, но и защото хората често им липсва добра идея. Поне една трета от вашия бизнес успех зависи от оригиналността и уместността на вашата бизнес идея.

Правилата за успешен бизнес

Не забравяйте да прочетете цялата информация относно регистрацията, регистрацията в данъчната служба и т.н., така че един ден да не се налага да плащате глоба.

 • Действителна идея. Дори най-оригиналната и интересна идея трябва да бъде търсена във вашия град или държава (в зависимост от мащаба на бизнеса).
 • Предприемачески способности.
 • Добре обмислена система за организиране на вашия нов бизнес.

Ако решите да потърсите добра идея в интернет, трябва да разберете, че не всички опции са подходящи за бизнес в Казахстан. Ако измислите своя собствена иновативна идея, това е просто страхотно. Но имайте предвид, че в тази версия е трудно да разберете предварително за клопките.

Ако нямате опит в управлението на бизнес, голям или малък, пригответе се да започнете нещата. По-добре е да започнете дейността си в областта на независим бизнес с малък проект, който не изисква големи инвестиции и има потенциал за по-нататъшно разширяване.

Това е необходимо, за да се оценят всички възможности и рискове, пред които е изправено, струва си да започнете да планирате с писане на бизнес план. Всички идеи трябва да бъдат ясно посочени на хартия и анализирани от различни ъгли. Това е особено важно за тези, които планират да привлекат инвестиции отвън.

Във вашия бизнес план вие описвате уместността на вашата идея, рискове, конкуренция, правни и финансови аспекти. И също така обмислете възможностите за решаване на възможни трудности. Опишете подробно предимствата на вашето предприятие пред подобни, ако има такива. Този подход ще ви позволи да започнете по-уверено всеки бизнес.

Примери за подходящи бизнес идеи

Предоставяне на компютърни услуги

Казусът на майстора се страхува: идеи за бизнес в сектора на услугите

Собственият бизнес е примамливо начинание, за което все повече и повече граждани на Република Казахстан мислят все по-често. Ключът към успеха е изборът на правилната посока за реализиране на вашия потенциал. Ние предлагаме най-интересните бизнес идеи - услуги, които се търсят стабилно.

Ето най-обещаващите идеи за малък бизнес в Казахстан:

Доставка от магазини и кафенета

Вкусната храна е това, от което хората винаги се нуждаят.

Понякога отнема твърде много време и е трудно да стигнете до любимото си място и просто е мързеливо да отидете до магазина. Но какво, ако хипермаркетът или кафенето нямат доставка?

Със сигурност вие сами сте се сблъсквали с този проблем. Но тя има просто и много изгодно решение - организирайте куриер сами!

За да направите това, първо трябва да очертаете териториалния обхват на вашите услуги - от кои заведения можете да извършите доставка. В същото време изчислете колко време ще отнеме от дома до точката на поръчка и от нея до клиента.

След по-подробно разглеждане на идеята се погрижете за създаването на собствен уебсайт или поне група в социалните мрежи. Там ще посочите списък със стоки и ястия, заведения, от които доставяте, както и условията и цената на услугата.

Не забравяйте, че една идея не е достатъчна, за да направи малък бизнес успешен. Изпълнението му е важно.

Бъдете точни и внимателни към подробностите, не пестете от реклама и добър мениджър на съдържанието, който ще изведе вашия сайт на първата страница с резултати от търсенето в интернет.

Наем

Сред характеристиките на правене на бизнес могат да бъдат подчертани следните аспекти:

 • Законодателството на страната позволява само две форми на организиране на предприемачеството:
  • Физическо лице (IE);
  • Юридическо лице (включително клонове) ;
 • Има различия в процедурата за регистрация на бизнес (граждани, които имат гражданство на Казахстан, извършват регистрация по-опростен начин от чужденците);
 • Разработването на нестандартни идеи за малък бизнес в Казахстан, които не съществуват в други страни, може да се приложи по-бързо (въз основа на времето);
 • казахстанското общество е донякъде консервативно;
 • Населението на страната е малко, това провокира един вид помощ за малкия бизнес в Казахстан (рекламата може да се разпространява от уста на уста);
 • Търсенето от страна на населението е предизвикано от бизнес идеи, които посредничат на традициите и обичаите на Казахстан.

Казахстан предлага следните перспективи за потенциални предприемачи:

 • Кредитирането на малкия бизнес в Казахстан се подкрепя активно от държавата (когато става въпрос за обещаващи проекти);
 • руските предприемачи могат да разчитат на преференциални условия за извършване бизнес;
 • Държавата по всякакъв начин осигурява възхода на всякакъв вид предприемачество (особено големите бизнесмени);
 • Ниска конкуренция;
 • Казахстан е огромна бизнес платформа, поради недоразвитието на алтернативни видове предприемачество;
 • данъчни облекчения (за някои форми има възможност за освобождаване от данъчната тежест след 3-годишен период на работа);
 • Спестявания от производствени разходи под формата:
 • ниски разходи за труд;
 • намалени тарифи за електроенергия;

Процедурата за въвеждане на малък бизнес в Казахстан

За да разберете откъде да започнете малък бизнес в Казахстан, трябва да се запознаете с ясен алгоритъм за реализиране на идеята. Той е представен от следните аспекти:

 • Получаване на разрешение за пребиваване (неспазването на изискването ще доведе до невъзможност за регистрация на фирма). Документът може да бъде съставен по опростена процедура, ако кандидатът:
  • има близки роднини сред граждани на Казахстан (съпруг, съпруга, родители, деца, братя, сестри);
  • гражданство на една от страните участнички СССР или е роден и живял известно време на територията на Казахстан;
 • Запознайте се с институциите, съществуващи в страната, от които можете получаване на подкрепа при разработването на бизнес идея, сред които:
  • Асоциация на предприемачите;
  • Банки;
  • Правителствени организации;
  • Министерство на икономиката;
  • Даму фонд;
  • отдел за подкрепа на малки и средни предприятия;
 • Определете идеята това е основата на бизнес проекта, като същевременно се спазват следните нюанси:
  • Изберете проект, основан на идеологическа новост или се съсредоточете върху област, която е слабо развита от местните предприемачи; местните тенденции в бизнеса са най-добрата перспектива;
 • Оценете рентабилността и търсенето на предлагане:
  • Запознайте се с опита от правенето на подобен бизнес в чужбина;
  • Разберете колко висока е конкуренцията в тази област;
  • Интервюирайте респондентите по темата за техния интерес към продукта, услугата;
  • Анализирайте финансовите разходи;
  • Запознайте се със законовите изисквания;
  <
 • Съставете бизнес план и изчислете целия размер на разходите (от регистриране на предприятие до потенциални, непреки разходи за амортизация на оборудването);
 • Получаване на начален капитал;
 • Определете под каква форма ще бъде регистрирана бизнес идеята, кодирайте предприемачеството, името на организацията, нейния юридически адрес;
 • Изборът на режим на данъчно облагане (въпросните видове са подходящи за малко предприятие) :
  • Еднократен талон (приложим за сезонен бизнес - не повече от 90 дни в годината);
  • Декларация в опростена форма (сумата на данъка не е повече от 3% от дохода , броя на заетите и доходите бизнес);
  • патент (2% данък, разрешено е да се прилага, ако няма служители, има ограничения за размера на дохода);
  • данък за селските стопанства ( размер на данъка се определя индивидуално);
 • Събиране на необходимия пакет документи (в 3 екземпляра, всеки на руски и казахски):
  • Заявление за регистрация;
  • Паспорт на кандидата;
  • Снимки;
  • RNN (копие);
  • Харта (необходимостта от предоставяне възниква в зависимост от регистрационен формуляр)
  • Учредителен договор;
  • Акти за собственост върху недвижими имоти или книга за регистрация на граждани;
  • Споразумение лизинг, на който ще бъде определен юридическият адрес на дружеството;
  • Разписка за плащане на регистрационната такса;
 • Държавна регистрация на дружеството;
 • Покупка на стоки, реклама, подреждане на офис площи.

Най-печелившият малък бизнес в Казахстан се формира с правилното изследване на такива компоненти като:

 • Размер на началния капитал;
 • Период на изплащане;
 • Размер на допълнителните разходи;
 • Гъвкавост на идеята;
 • Стратегии за по-нататъшно разширяване на бизнеса, увеличаване на производствения потенциал.

Най-подходящите бизнес идеи, които могат да бъдат разработени в Казахстан

Безвизови държави за казахстанци и идеи за бизнес

Събрахме най-интересните бизнес идеи в Казахстан през 2021 г. на едно място. Какъв вид дейност да отворите? Разгледайте сега и определено ще намерите нещо интересно за себе си.

Ние предлагаме идеи с всякакво ниво на инвестиция - от нулево ниво у дома за индивидуални предприемачи до мащабни проекти с милиони инвестиции и десетки служители. Например тук ще намерите проекти за внедряване на вашите снимки в Интернет преди производството на строителни материали в мини завод; от организиране на свободното време на децата до откриване на собствен магазин.

Уебсайтът на babki. z представя десетки решения за вас. Ние не само описваме идеи за бизнес, но и пишем за това как да го стартираме или защо е важно да напишем план. Също така пишем за малкия бизнес в Казахстан и използването на франчайзинг за развитието на вашия собствен бизнес. Не сте сигурни как да започнете от нулата? Прочетете статиите за това как да отворите индивидуален предприемач и как да отворите LLP в Казахстан. Примери за предприемачи в Алмати, Астана и региони. Държавна подкрепа, обезщетения, програма Damu и периоди на изплащане.

Бизнес идеите от нашия сайт определено ще ви помогнат да намерите най-добрите решения за вас и вашето семейство

От администратор · Публикувано на 08.08.2021 г. · Последна промяна на 31.05.2021 г.

Бизнес идеи в Казахстан: как да отворите сауна

Ходенето в сауната е не само начин за лечение и прочистване, но и място за среща с приятели и провеждане на значими събития. Също така на базата на сауната може да се отвори СПА и масаж, който е силен.

От администратор · Публикувано на 01.08.2021 г. · Последна промяна на 31.05.2021 г.

Бизнес идеи в Казахстан: как да отворите химическо чистене

Как да отворите химическо чистене? С течение на времето ритъмът на живот нараства и малко хора искат да го похарчат за мрачно почистване на дрехите. В крайна сметка можете да получите бърз и висококачествен резултат, като използвате услуги за химическо чистене. Освен това не е от значение.

от администратор · Публикувано на 31.07.2021 г. · Последна промяна на 30.05.2021 г.

Здравейте, казвам се Мая, просто споделям моя опит

Какво е изгодно да търгувате? Тенденции, обещаващи бизнес идеи и идеи за насърчаване на бизнеса

Интересувате ли се от бизнес идеи? Бизнес идеи за малък бизнес в Казахстан? Какви бизнес идеи са обещаващи за настоящето и бъдещето? Какво е изгодно да търгувате и какви услуги да предоставяте, кои области на бизнеса са по-обещаващи? Предлагаме да разгледаме обещаващи тенденции в обществото и бизнес идеи за печеливш бизнес, както и някои идеи, които могат да се използват за популяризиране или разширяване на съществуващ бизнес.

Някои от предложените бизнес идеи могат да се използват като идеи за малък бизнес или като бизнес за стартиране на производство, бизнес идеи за малки и големи градове в Казахстан. Въз основа на разглежданите обещаващи тенденции можете да излезете със собствени печеливши бизнес идеи.

Оползотворяване на максимума от тенденцията към здравословен живот

Общото подобрение в материалното благосъстояние на населението допринася за популяризирането на модата за здравословен начин на живот. Хората са напълно погълнати от идеята, от избора на продукти до промяната на ежедневието, като се използват специални продукти за грижа за тялото. Хората искат да купуват и консумират здравословни храни без вредни консерванти. Купете и облечете дрехи за себе си и близките си от естествени материи.

Бизнес идеи

Малък бизнес в Казахстан: откъде да започна

- стартирайте внедряването на специални устройства за преброяване на калории, записване на изминато разстояние, консумирани течности и др .;

- ако магазинът се намира в близост до фитнес център, спортна площадка, променете работния график, като вземете предвид нуждите на потенциална аудитория;

- да се включат в гамата хранителни продукти за спортисти и тези, които следват фигурата;

Може би ще се интересувате
Какъв бизнес е изгодно да се отвори в кризата през 2019 г.
Бизнес по време на криза
 • Време за четене 12 минути
Селскостопански бизнес идеи
Селскостопански бизнес идеи
 • Време за четене 13 минути
Грижа за кожата основни правила, препоръки
Актуални бизнес идеи за малък град
 • Време за четене 24 минути
Нов.
50 най-добри бизнес идеи с висока възвръщаемост на инвестициите за 2020 г.
Печеливш бизнес в чужбина
 • Време за четене 19 минути
Бизнес идеи в чужбина
Услуги за бизнес идеи в чужбина
 • Време за четене 21 минути
Избор на бизнес идея
Избор на бизнес идея
 • Време за четене 12 минути
Действителен бизнес на годината
Какъв бизнес е актуален през годината
 • Време за четене 10 минути
Рекламни бизнес идеи
Рекламни бизнес идеи
 • Време за четене 13 минути
Актуални бизнес идеи за 2016 г. с минимални инвестиции
Актуални бизнес идеи за 2021г
 • Време за четене 13 минути
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".